Prevajanje in tolmačenje sta podobni, a hkrati zelo različni storitvi. Pri prevajanju govorimo o pisnih prevodih, tolmačenje pa vključuje povzemanje govorčevih besed, ki lahko poteka na različne načine. Med seboj ločimo več vrst tolmačenj:   Simultano tolmačenje Simultano tolmačenje vedno poteka tako, da en jezik prevaja en par tolmačev. Tolmača sedita v zvočno izolirani prevajalski kabini, od koder imata dober pogled na dvorano in na govorniški oder. Tolmača govornika slišita preko slušalk in prevajata v mikrofon, prevod pa se s pomočjo oddajnikov in majhnih sprejemnikov prenaša do slušalk poslušalcev. Tolmača se pri prevajanju izmenjujeta na vsakih 15–20 minut, saj je tovrstno Celotna novica Ob organizaciji mednarodne konference, na kateri boste udeležencem zagotovili simultano tolmačenje, ne pozabite na navodila za govornike. Slednji radi včasih nehote pozabijo, da so tolmači ob prenašanju skrbno pripravljenega sporočila občinstvu, njihovi tesni sodelavci. Da lahko svojo nalogo kar najbolje opravijo, morajo govorci ob izvajanju simultanega tolmačenja upoštevati nekaj praktičnih navodil:   1. Če imate zapisano besedilo ali opombe vaše predstavitve / vašega nastopa (tudi če se jih ne boste striktno držali), jih posredujte prevajalski agenciji, zadolženi za izpeljavo tolmačenja. Tolmači ne prevajajo dobesedno temveč pomensko. Zato morajo biti seznanjeni z vašo tematiko nastopa in terminologijo. 2. Če je vaša razprava tehnične Celotna novica   Bonton v prevajalski kabini Izraza »bonton v kabini« v besedilih, ki govorijo o tolmačenju, ne zasledimo prav pogosto. Glede na to, da si tolmači več ur hkrati delijo zelo majhen delovni prostor, pa je vendarle zelo pomemben. Bonton opredeljuje niz drobnih stvari, ki so za profesionalne tolmače samoumevne, velikokrat pa se razlika med njimi in začetniki skriva ravno v teh malenkostih: točnost, ustrezna priprava na tolmačenje, ustrezna obleka, osebna higiena, diskretnost in zadržanost, sodelovanje s partnerjem v kabini, itd. Delo z mikrofoni Mikrofoni poleg glasu tolmača prenašajo tudi vse zvoke v kabini (šumenje papirja, odpiranje in zapiranje vrat, kašljanje, Celotna novica Najeli ste profesionalne konferenčne tolmače, da bi med konferenco zagotovili visokokakovostno storitev. Spodaj ponujamo nekaj napotkov, kako jim lahko pomagate, da bo lahko konferenčno tolmačenje čim bolje opravljeno: Govorniki Prosimo razdelite vsem govornikom potrebna navodila v zvezi s potekom in izpeljavo tolmačenja, ki vam jih bo z veseljem zagotovil ponudnik tolmaških storitev. Gradiva Razpon znanja tolmačev je širok, vendar nikakor ne morejo biti strokovnjaki na vseh področjih. Da jih čim bolje seznanite s tematiko vašega dogodka, vas prosimo, da vsa gradiva v vseh jezikih zagotovite čim prej. Gradiva bodo tolmači preučili in si pripravili osebne slovarčke. Tako bodo bolje pripravljeni Celotna novica Na prihajajoči konferenci želite kot organizatorji zagotovili profesionalno tolmačenje za medsebojno razumevanje udeležencev iz različnih dežel in kultur. Tolmači bodo ob prenašanju sporočila občinstvu vaši tesni sodelavci, da pa bodo lahko delo vrhunsko izpeljali, jim lahko pomagate z naslednjim: Če imate besedilo ali opombe vaše predstavitve/vašega nastopa zapisane (tudi če se jih ne boste strogo držali), jih je podjetju, ki bo tolmačenje organiziralo, priporočljivo posredovati. Tolmači ne prevajajo dobesedno, temveč pomensko, zato morajo biti seznanjeni z vašo tematiko in terminologijo. Tolmači Prevajalske agencije Alkemist so pogodbeno zavezani k spoštovanju poslovne skrivnosti. Vsebina vašega dokumenta bo obravnavana kot zaupna in na Celotna novica V globalnem svetu je prevajalstvo neizbežna strokovna prvina. Povezuje ljudi različnih kultur in jezikov, ki si v procesu sporazumevanja želijo izmenjevati različna znanja, informacije in poglede na svet. Prevajalstvo v Sloveniji iz leta v leto pridobiva na veljavnosti. Potrebe po pisnih in ustnih prevodih naraščajo, gospodarstvo je vse bolj globalno uperjeno, bolj fleksibilni smo tudi sami. Alkemist je prevajalska agencija v Ljubljani, ki z osnovnim vodilom vsesplošne odličnosti zagotavljanje kakovoste jezikovne storitve v 110 jezikih sveta. Z željo po grajenju komunikacijskih mostov med ljudmi različnih narodnih in kultur pripadnosti, se zanašamo na prevajalsko strokovnost, odzivnost, zanesljivost in družbeno odgovornost.  577 prevajalcev, Celotna novica     Ljubitelji knjige 23. aprila praznujemo poseben dan. Organizacija UNESCO je bralni kulturi v čast omenjeni dan proglasila za svetovni dan knjige ter knjižnim moljem povsod po svetu omogočila vsesplošno praznovanje. Slovenija velja za eno izmed redkih evropskih držav, ki praznik knjige v sklopu založniških ter drugih dejavnosti praznuje en teden. Ob slovenskih dnevih knjige bomo zato v prevajalski agenciji Alkemist v pričujočem tednu nudili posebne ugodnosti, in sicer si boste lahko po promocijski ceni zagotovili prevajanje in lektoriranje besedil ter sodno, konsekutivno in simultano tolmačenje.         Celotna novica   Ljubljanski obrtno-podjetniški sejem (LOS) ponovno odpira svoja vrata. Specializirana prireditev, ki poteka v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije ter Gospodarskega razstavišča, bo v letošnjem letu zabeležila več kot 400 razstavljavcev, domačih podjetnikov in obrtnikov, ki bodo na 3.592 m2 površine med 17. in 20. aprilom obiskovalcem predstavili najrazličnejše produkte in storitve. Med razstavljavci bo prevajalske barve branilo prevajalsko podjetje Alkemist.   Za obiskovalce smo pripravili pestre publikacije, ki jih boste lahko listali ob odlični čokoladi. Seznanili se boste lahko tudi s potekom dela v prevajalski agenciji ter pobližje spoznali prevajalski proces, ki se prične s sprejemom naročila, zaključi pa z Celotna novica  Slovenija postaja s svojo s slikovito in kakovostno ponudbo kongresnih storitev ena izmed najbolj priljubljenih točk za organizacijo mednarodnih dogodkov. Imena slovenskih mest, kot so Ljubljana, Bled in Portorož, so vedno bolj opazna na zemljevidu organizatorjev, ki v njih prepoznavajo privlačne kongresne destinacije  v neposredni bližini morja, gora ali urbanega vrveža. Ker tovrstna srečanja spajajo raznolike kulture, poglede ter navsezadnje jezike, je za uspešen pretok informacij za organizatorja tovrstnih prireditev ključno kakovostno tolmačenje.   KAKŠNO TEHNIČNO OPREMO ZAHTEVA TOLMAČENJE STROKOVNIH KONFERENČNIH DOGODKOV? Hiter tehnološki razvoj je veliko sprememb prinesel tudi za tolmače. Internet je omogočil dostop do vedno potrebnih virov Celotna novica V času bliskovitega globalnega povezovanja, je v poslovnem svetu nemoten pretok informacij ključnega pomena. S tem dobiva čedalje večjo veljavo tolmač, strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, ki se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem. Tolmač danes tolmači za različne namene, denimo za skupnost ali konferenčne potrebe, zato glede na izvedbo ločimo različne oblike tolmačenj, denimo šepetano in znakovno, med najpogostejši obliki pa štejemo simultano ter konsekutivno tolmačenje. KAJ JE KONSEKUTIVNO IN KAJ SIMULTANO TOLMAČENJE?    Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač sedi/stoji poleg govornika in za njim prevaja govor po v naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem je vse kar tolmač potrebuje Celotna novica