Združenje prevajalskih podjetij (ZPP) je luč sveta ugledalo 8. maja 2008, ko se je 26 ustanovnih članov, med katere sodi tudi prevajalsko podjetje Alkemist, s skupnimi močmi zavezalo k uresničevanju skupnih interesov, ki zadevajo razvoj prevajalske dejavnosti, višanja kakovostnih in etičnih standardov ter rasti njenega ugleda in prepoznavnosti. Združenje prevajalskih podjetij deluje v okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (GZS), ob koncu lanskega leta pa je bilo po dobrih štirih letih delovanja sprejeto tudi v članstvo Evropske zveze nacionalnih združenj prevajalskih podjetij (EUATC). Cilji združenja se med drugim kažejo tudi v zastopanju interesov članov ter zagotavljanju poslovnih nasvetov na področju prevajalstva. Celotna novica