Nina Kovač Nina Kovač,
vodja prevajalskih projektov

"Kakovosten prevod je rezultat dela več ljudi, ne zgolj prevajalčevega. Obsega raziskavo področja in ustrezne terminologije, prevajanje z upoštevanjem morebitnih želja glede sloga in uporabljenih izrazov, pregled in razrešitev pomenskih nejasnosti, lekturo, pregled lekture s strani prevajalca in še končni pregled, ki ga opravi vodja projekta."

Prevajanje besedil

Besedila predstavljajo enega izmed temeljnih sporazumevalnih orodij, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. Najsi bodo leposlovna, tehnična, strokovna, gospodarska, sodna, v klasični ali spletni različici.

Alkemist pod svojo streho združuje najodličnejše prevajalce in sodne tolmače z bogatimi izkušnjami na različnih področjih prevajanja. Ker razumemo pomen kakovostne komunikacije na globalni ravni, smo v prevajalski agenciji razvili normative, ki nam omogočajo vrhunsko prevajanje besedil ne glede na vrsto, zahtevnost ali obsežnost vašega projekta.

Zavedamo se, da za pripravo dobrega prevoda ni potrebno zgolj brezhibno poznavanje slovničnih in pravopisnih pravil, saj prevajanje vključuje tudi razumevanje področja prevajanja, kulturnih raznolikosti okolja in medija, v katerem se bo prevod uporabljal, kot tudi ciljne skupine, ki ji je prevod namenjen. Odličnost smo v Alkemistu zato postavili v sam vrh obvez, ki si jih prizadevamo z vsakim dnem zagotavljati prav vam.

Vsak pisni prevod je pred oddajo deležen brezplačnega pregleda in lekture, ki jo opravi naravni govorec. Slednji besedilo kulturno prilagodi okolju, v katerem bo prevod uporabljen.

Prevajanje besedil predstavlja našo osrednjo dejavnost. Najpogosteje prevajamo besedila iz sledečih področij:

 • avtomobilska industrija,
 • bančništvo,
 • ekonomija,
 • finance,
 • humanistika,
 • informacijske tehnologije,
 • izobraževanje,
 • kulinarika,
 • leposlovje,
 • marketing in trženje,
 • medicina,
 • novinarstvo,
 • pravo,
 • programska oprema,
 • strojništvo,
 • šport,
 • tehnika,
 • turizem,
 • zavarovalništvo.

Strokovno in kakovostno prevajanje besedil so prepoznali tudi številni partnerji doma in po svetu. Preberite mnenja naših naročnikov.

Vsa morebitna vprašanja ali naročila lahko naslovite na naše vodje projektov, ki so dosegljive na brezplačni telefonski številki 080 777 777 ali jim pišite na info@alkemist.si. Za prevajanje besedil vam bodo pripravile najustreznejšo ponudbo.

KAKOVOST

Načelo odličnosti nas obvezuje, da vsak prevod pred oddajo trikrat pregledamo. Kot prvi pregled opravi prevajalec, nato lektor, ki je naravni govorec ciljnega jezika ter prevod kulturno prilagodi, kot zadnja pa vstopi še vodja projekta, po izobrazbi jezikoslovka, ki preveri stopnjo kakovosti prevoda, njegovo ustreznost, usklajenost z izvirnikom ter poskrbi za njegovo pravočasno izročitev. V projekte z ozko usmerjenega strokovnega področja v proces vključimo tudi kompetentne strokovnjake, s katerimi pripravimo ustrezno terminologijo ter izničimo morebitne napake ali nejasnosti v prevodu.

Besedilo vam glede na vašo željo tudi oblikujemo ter pripravimo na tisk.

NAMIZNO ZALOŽNIŠTVO (DTP)

Je vaše besedilo potrebno dodatnega oblikovanja?

V prevajalskem podjetju Alkemist v prevajanje pogosto prejemamo grafike, slike in dokumente, ki jih ni mogoče urejati z običajnimi urejevalniki besedil. V ta namen smo oblikovali skupino grafičnih strokovnjakov, posebej specializiranih za oblikovanje tiskovin. Vaš prevod ne glede na zahtevnost grafične podobe, oblikovno povsem prilagodimo izvirniku, ali vam na vašo željo besedilo posebej oblikujemo s pomočjo tehnologije namiznega založništva (DTP) ter ga pripravimo na tisk. Za prelom besedil posedujemo številna programska orodja , kar pomeni, da nam vsebine lahko dostavite v najrazličnejših oblikah:

 • Adobe Acrobat,
 • Adobe FrameMaker,
 • Adobe InDesign,
 • Adobe Illustrator,
 • Adobe PageMaker,
 • Adobe Photoshop,
 • Corel Draw,
 • HTM, XML,
 • Interleaf,
 • QuarkXpress,
 • Microsoft Excel,
 • Microsoft PowerPoint,
 • Microsoft Project,
 • Microsoft Publisher,
 • Microsoft Word.

Prevajalska agencija Alkemist nudi prevajanje in oblikovanje letnih poročil, prospektov, katalogov, knjig, strokovne literature, navodil za uporabo ter drugih tiskovin.

PREVAJANJE JEZIKOV

Jezik je živ organizem, ki se od okolja do okolja razlikuje ter ponaša z različnimi zakonitostmi. Govorcem v procesu sporazumevanja omogoča oblikovanje novih besed in pomenov, ki so najpogosteje kulturno pogojeni, ter se tako nenehno spreminja. V mednarodnem prostoru, prežetem s številnimi jeziki in načini sporočanja, je zato vzpostavitev uspešne komunikacije vse pomembnejši dejavnik pri zagotavljanju poslovnega uspeha.

Stik z jezikom predstavlja prvi stik s kvaliteto vaših izdelkov ali storitev, zato je v izogib napačnim prenosom sporočil, poznavanje jezikovnih zakonitosti ter razumevanje kulturnih raznolikosti okolja ključnega pomena. V procesu mednarodnega povezovanja sodelovanje s prevajalskim podjetjem omogoča uspešno nagovarjanje ciljne javnosti ter ji približati vaš izdelek ali storitev.

Posebnost prevajalske agencije Alkemist so strokovni prevajalci z dolgoletnimi izkušnjami na najrazličnejših področjih prevajanja. Vsi Alkemistovi prevajalci so uspešno prestali večstopenjska preverjanja kakovosti, s čimer jamčimo za ustreznost pripravljenih prevodov v kateregakoli izmed 110 svetovnih jezikov.

Alkemistova vodja projektov bo ob sprejemu naročila ugodila vašim željam in napotkom ter vam glede na obsežnost ter strokovnost vašega besedila dodelila primernega prevajalca. Priskrbimo vam lahko najkakovostnejše prevode ne glede na izbrano panogo ali ciljni jezik, ki so okoljsko in kulturno pogojeni. Pri nas si lahko zagotovite prevod iz angleščine, nemščine, italijanščine, španščine, francoščine ali drugih svetovnih jezikov.

Pravajalska agencija Alkemist je specializirana za prevajanje balkanskih jezikov, ponujamo pa tudi široko paleto drugih jezikovnih kombinacij. Prevajanje najpogosteje opravljamo v naslednje svetovne jezike:

 • češčina,
 • madžarščina,
 • portugalščina,
 • romunščina,
 • slovaščina,
 • turščina.

LOKALIZACIJA

Informacijska revolucija je spodbudila bliskovito globalno povezovanje ter izpostavila pomen vseprisotnosti, kjer vse pomembnejšo vlogo igra svetovni splet. Pa vendar, vstop na tuja tržišča poleg novih gospodarskih priložnosti prinaša tudi kulturne zakonitosti in procese, ki nastopijo pri premagovanju jezikovnih ovir.

Da bi vaše sporočilo doseglo ciljno skupino v državi, ki ji je le-to namenjeno, vam v prevajalski agenciji Alkemist nudimo možnost lokalizacije, kar pomeni, da vaš produkt ali storitev jezikovno in kulturno prilagodimo vaši ciljni skupini ter tržnim zahtevam. Z njeno pomočjo vam pri dosegu ciljne javnosti pomagamo premostiti jezikovne ter kulturne ovire, zato pri lokalizaciji vsebin posebno pozornost namenjamo okolju, v katerem bo prevod uporabljen.

Jezik je lahko znotraj države regijsko pogojen, ali se, tako kot španščina, angleščina, ruščina ter drugi svetovni jeziki, od države do države razlikuje. Vsebino in prevode zato natančno pregledamo in analiziramo ter jih glede na namen prilagodimo ciljni javnosti.

S široko vejo prevajalcev v 81 državah po svetu, prevajalska agencija Alkemist vstopa kot zanesljivi partner v procesu povezovanja ter omogoča prevajanje besedil vseh vrst.

SODNO PREVAJANJE

V primeru prevodov besedil v pravnem postopku, je prevajanje dovoljeno le usposobljenemu prevajalcu z ustrezno pridobljeno odločbo. Sodni tolmač z žigom in podpisom jamči za ustreznost prevoda ter omogoči njegovo uporabo v pravnih postopkih.

Prevajalska agencija Alkemist poseduje široko mrežo specializiranih sodnih prevajalcev, ki poskrbijo za prevajanje in overjanje najrazličnejših uradnih dokumentov.

Vaše povpraševanje ali morebitna vprašanja lahko naslovite na naš spletni naslov prevodi@alkemist.si ali pokličete naše vodje projektov na brezplačno telefonsko številko 080 777 777.