Pripravili smo odgovore na nekaj vprašanj, ki zadevajo prevajanje in tolmačenje in s katerimi se pogosto srečujemo pri opravljanju prevajalskega poklica: Kakšna je razlika med prevajanjem in tolmačenjem? Pri prevajanju gre za proces pisnega prenosa pomena iz izvirnega v ciljni jezik, pri tolmačenju pa za njegovo ustno povzemanje in prenašanje. Zakaj bi za pripravo prevoda sploh plačeval? Ali opravila ne bi mogel prepustiti prikupni tuji študentki, ki se je pravkar preselila v sosednje stanovanje? Ali poslovni sekretarki, ki govori več jezikov? Poglejmo, bi bili raje operirani s strani kirurga ali nekoga, ki se zgolj zanima za medicino? V mislih imejte, Celotna novicaPrevajanje in tolmačenje sta podobni, a hkrati zelo različni storitvi. Pri prevajanju govorimo o pisnih prevodih, tolmačenje pa vključuje povzemanje govorčevih besed, ki lahko poteka na različne načine. Med seboj ločimo več vrst tolmačenj:   Simultano tolmačenje Simultano tolmačenje vedno poteka tako, da en jezik prevaja en par tolmačev. Tolmača sedita v zvočno izolirani prevajalski kabini, od koder imata dober pogled na dvorano in na govorniški oder. Tolmača govornika slišita preko slušalk in prevajata v mikrofon, prevod pa se s pomočjo oddajnikov in majhnih sprejemnikov prenaša do slušalk poslušalcev. Tolmača se pri prevajanju izmenjujeta na vsakih 15–20 minut, saj je tovrstno Celotna novicaOb organizaciji mednarodne konference, na kateri boste udeležencem zagotovili simultano tolmačenje, ne pozabite na navodila za govornike. Slednji radi včasih nehote pozabijo, da so tolmači ob prenašanju skrbno pripravljenega sporočila občinstvu, njihovi tesni sodelavci. Da lahko svojo nalogo kar najbolje opravijo, morajo govorci ob izvajanju simultanega tolmačenja upoštevati nekaj praktičnih navodil:   1. Če imate zapisano besedilo ali opombe vaše predstavitve / vašega nastopa (tudi če se jih ne boste striktno držali), jih posredujte prevajalski agenciji, zadolženi za izpeljavo tolmačenja. Tolmači ne prevajajo dobesedno temveč pomensko. Zato morajo biti seznanjeni z vašo tematiko nastopa in terminologijo. 2. Če je vaša razprava tehnične Celotna novica  Bonton v prevajalski kabini Izraza »bonton v kabini« v besedilih, ki govorijo o tolmačenju, ne zasledimo prav pogosto. Glede na to, da si tolmači več ur hkrati delijo zelo majhen delovni prostor, pa je vendarle zelo pomemben. Bonton opredeljuje niz drobnih stvari, ki so za profesionalne tolmače samoumevne, velikokrat pa se razlika med njimi in začetniki skriva ravno v teh malenkostih: točnost, ustrezna priprava na tolmačenje, ustrezna obleka, osebna higiena, diskretnost in zadržanost, sodelovanje s partnerjem v kabini, itd. Delo z mikrofoni Mikrofoni poleg glasu tolmača prenašajo tudi vse zvoke v kabini (šumenje papirja, odpiranje in zapiranje vrat, kašljanje, Celotna novicaNajeli ste profesionalne konferenčne tolmače, da bi med konferenco zagotovili visokokakovostno storitev. Spodaj ponujamo nekaj napotkov, kako jim lahko pomagate, da bo lahko konferenčno tolmačenje čim bolje opravljeno: Govorniki Prosimo razdelite vsem govornikom potrebna navodila v zvezi s potekom in izpeljavo tolmačenja, ki vam jih bo z veseljem zagotovil ponudnik tolmaških storitev. Gradiva Razpon znanja tolmačev je širok, vendar nikakor ne morejo biti strokovnjaki na vseh področjih. Da jih čim bolje seznanite s tematiko vašega dogodka, vas prosimo, da vsa gradiva v vseh jezikih zagotovite čim prej. Gradiva bodo tolmači preučili in si pripravili osebne slovarčke. Tako bodo bolje pripravljeni Celotna novicaNa prihajajoči konferenci želite kot organizatorji zagotovili profesionalno tolmačenje za medsebojno razumevanje udeležencev iz različnih dežel in kultur. Tolmači bodo ob prenašanju sporočila občinstvu vaši tesni sodelavci, da pa bodo lahko delo vrhunsko izpeljali, jim lahko pomagate z naslednjim: Če imate besedilo ali opombe vaše predstavitve/vašega nastopa zapisane (tudi če se jih ne boste strogo držali), jih je podjetju, ki bo tolmačenje organiziralo, priporočljivo posredovati. Tolmači ne prevajajo dobesedno, temveč pomensko, zato morajo biti seznanjeni z vašo tematiko in terminologijo. Tolmači Prevajalske agencije Alkemist so pogodbeno zavezani k spoštovanju poslovne skrivnosti. Vsebina vašega dokumenta bo obravnavana kot zaupna in na Celotna novica Slovenija postaja s svojo s slikovito in kakovostno ponudbo kongresnih storitev ena izmed najbolj priljubljenih točk za organizacijo mednarodnih dogodkov. Imena slovenskih mest, kot so Ljubljana, Bled in Portorož, so vedno bolj opazna na zemljevidu organizatorjev, ki v njih prepoznavajo privlačne kongresne destinacije  v neposredni bližini morja, gora ali urbanega vrveža. Ker tovrstna srečanja spajajo raznolike kulture, poglede ter navsezadnje jezike, je za uspešen pretok informacij za organizatorja tovrstnih prireditev ključno kakovostno tolmačenje.   KAKŠNO TEHNIČNO OPREMO ZAHTEVA TOLMAČENJE STROKOVNIH KONFERENČNIH DOGODKOV? Hiter tehnološki razvoj je veliko sprememb prinesel tudi za tolmače. Internet je omogočil dostop do vedno potrebnih virov Celotna novicaV času bliskovitega globalnega povezovanja, je v poslovnem svetu nemoten pretok informacij ključnega pomena. S tem dobiva čedalje večjo veljavo tolmač, strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, ki se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem. Tolmač danes tolmači za različne namene, denimo za skupnost ali konferenčne potrebe, zato glede na izvedbo ločimo različne oblike tolmačenj, denimo šepetano in znakovno, med najpogostejši obliki pa štejemo simultano ter konsekutivno tolmačenje. KAJ JE KONSEKUTIVNO IN KAJ SIMULTANO TOLMAČENJE?    Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač sedi/stoji poleg govornika in za njim prevaja govor po v naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem je vse kar tolmač potrebuje Celotna novicaNaslov dogodka: Zdravstveno varstvo otrok Naročnik: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Izvajalec: Prevajalska agencija Alkemist  Na Brdu pri Kranju so se zbrali eminentni gostje, udeleženci mednarodne konference z naslovom Zdravstveno varstvo otrok. Prične se uvodni nagovor. Nasmešek na obrazih slušateljev. Vsi se razumejo. Kako je to mogoče? Naročnik je zagotovil simultano tolmačenje dogodka v tri jezike. Simultano tolmačenje poteka v kabinah, prevod pa slušatelji poslušajo s pomočjo slušalk in prenosnih sprejemnikov. Za tolmačenje posamezne jezikovne kombinacije sta vedno potrebna dva tolmača, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta vsakih 15 do 20 minut. Tehnično osebje Prevajalske agencije Alkemist je dvorano ozvočilo Celotna novica  Kaj moram vedeti, ko naročam simultano tolmačenje?     V prevajalski agenciji Alkemist svojim naročnikom poleg hitrih, kakovostnih ter zanesljivih prevajalskih storitev, nudimo tudi najem tolmačev in lastne visokokakovostne opreme za simultano tolmačenje. Da boste deležni najboljše storitve za vaš denar in da svojega izvršnega direktorja ali glavnega govorca na naslednjem dogodku ne boste spravili v neprijeten položaj, smo vam v Alkemistu ponudili nekaj napotkov k uspešnemu naročilu tolmačenja:   Pozanimajte se kdo je ponudnik tolmaških storitev in po kakšnem ključu najemajo tolmače. Ali za tovrstno opravilo posedujejo dovolj strokovnega znanja, ali izbiro tolmačev prepuščajo nekomu drugemu? Ponudnika povprašajte Celotna novica