Konsekutivno in simultano tolmačenje

V času bliskovitega globalnega povezovanja, je v poslovnem svetu nemoten pretok informacij ključnega pomena. S tem dobiva čedalje večjo veljavo tolmač, strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, ki se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem. Tolmač danes tolmači za različne namene, denimo za skupnost ali konferenčne potrebe, zato glede na izvedbo ločimo različne oblike tolmačenj, denimo šepetano in znakovno, med najpogostejši obliki pa štejemo simultano ter konsekutivno tolmačenje.

simultano tolmačenje

KAJ JE KONSEKUTIVNO IN KAJ SIMULTANO TOLMAČENJE? 

 

Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač sedi/stoji poleg govornika in za njim prevaja govor po v naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem je vse kar tolmač potrebuje dober spomin, list papirja ter pisalo. Vešč mora biti tudi javnega nastopanja, saj med zbrane ljudi prenaša govorčeve ideje, ki morajo biti v ciljnem jeziku brezhibno predstavljene. Dobro se mora seznaniti tudi s področjem prevajanja, saj je ob zamiku, ki nastopi pri konsekutivnem tolmačenju, zelo pomembno pravilno sežeti sporočilnost govorčevih misli! Konsekutivno tolmačenje je primernejše za poslovne sestanke ali kosila, manjše skupine ljudi ter dogodke, ki niso časovno omejeni.

Simultano tolmačenje nasprotno v svojo izvedbo vpleta tehnologijo. Tolmača posamezne jezikovne kombinacije, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta na vsakih 15 -20 minut, govorca poslušata preko slušalk ter prevajata v mikrofon, iz katerega prevod potuje do slušalk poslušalcev. Kakovost tovrstnega tolmačenja je v veliki meri odvisna od tehnične opreme: postavitev kabin, v katerih se tolmača nahajata, slušalk, mikrofona, kakovosti zvoka, razpoložljivosti in usposobljenosti tehnika; kot tudi predčasni pripravi tolmačev na dogodek.

Zakaj prevajalski standardi pri simultanem tolmačenju določajo izmenjavo tolmačev, je obrazložil vodja tolmačev v prevajalski agenciji Alkemist, Igor Gorše:»Konferenčni tolmači istočasno poslušajo govornika, povzemajo pomen povedanega, ga prenašajo v drug kulturni in slovnični sistem ter govorijo hkrati, kar od njih terja veliko naprezanja in potrebne koncentracije. Zato so simultano tolmačiti sposobni le najizkušenejši tolmači posameznega področja.«