Tolmačenje

Se odpravljate na srečanje v tujino? Pričakujete obisk mednarodnega partnerja? Pripravljate mednarodno konferenco?

Prevajalska agencija Alkemist velja za največjega ponudnika tolmaških storitev pri nas. Letno pokrijemo približno 120 tolmaških projektov, s svojo kvaliteto in konkurenčno ponudbo pa smo vse pogosteje prisotni tudi na tujih tržiščih. V tesnem sodelovanju s konferenčnimi dvoranami kot edini prevajalski ponudnik pri nas, poleg zanesljivih ter strokovno odlično podkovanih tolmačev, posedujemo tudi ustrezno tolmaško opremo (slušalke, kabine, ozvočenje).

Na ta način omogočamo celostno izvedbo tolmačenja oziroma organizacijo dogodka, kar ne pripomore zgolj k zniževanju stroškov, marveč tudi k zanesljivi, enoviti ter razbremenjujoči konferenčni izkušnji.

Prevajalska agencija Alkemist nudi tolmačenje najrazličnejših dogodkov in prireditev:

 • konferenčno tolmačenje,
 • tolmačenje poslovnih sestankov,
 • tolmačenje simpozijev,
 • mednarodnih srečanj,
 • pogajanj,
 • poslovnih sestankov,
 • tiskovnih konferenc idr.

KAJ JE TOLMAČENJE IN KDO JE TOLMAČ?

Tolmačenje obstaja tako dolgo kot govorjena beseda. Povezuje ljudi različnih kultur in jezikov, ki si v procesu sporazumevanja kot temeljnem dejavniku človekovega razvoja želijo izmenjevati različna znanja, informacije in poglede na svet. 

Že Stari Grki so za tolmača poznali izraz hermêneus. Ta izvira iz imena glasnika bogov, Hermesa, ki bi naj premoščal komunikacijo med bogovi ter izbranimi ljudmi – hermêneusi . Tolmač danes imenujemo strokovnjaka, ki se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem pogovorov med pripadniki različnih jezikovnih skupin in kultur.

V globalnem svetu številnih poslovnih, gospodarskih ter drugih priložnosti postaja tolmač tako vse pomembnejši partner v večjezičnem sporazumevalnem procesu, saj je za nemoteno medjezično komunikacijo potrebno zagotavljati tudi dobro poznavanje obravnavanega področja ter z njim povezane terminologije.

Tolmače prevajalske agencije Alkemist odlikuje zanesljivost in želja po vrhunski izvedbi dogodka. Pri izbiri ustreznega tolmača posebno pozornost namenimo področju prevajanja, ne glede na njegovo zahtevnost. Tolmači se pred vašim dogodkom primerno pripravijo, proučijo obravnavano področje, njegovo besedišče ter razpoložljivo gradivo, stopijo v stik z govorcem ter se posvetujejo o načinu govora, saj je razumljivost predavatelja za vse udeležence ključnega pomena. V primeru zahtevnejših tolmaških projektov se natančneje posvetimo terminologiji ter izrazoslovju vašega podjetja ali skupine ter se za vrhunsko izpeljavo dogodka z vami tudi sestanemo.

V Alkemistu posebno pozornost namenjamo ustrezni pripravi in praktični izobrazbi tolmačev. Da je preskok iz univerze kar se da učinkovit, bodočega tolmača vključimo v tesno sodelovanje z že izkušenimi prevajalci. S tem mu omogočimo neposredno spremljanje poteka dela, o katerem se lahko pozneje tudi pogovori. Zavedamo se, kaj je ključ dobrega tolmačenja, in sicer, da govorci zvenijo tako dobro in tako prepričljivo, kot so dobri in prepričljivi tolmači v kabinah.

OBLIKE TOLMAČENJ

Skladno s tehnološkim razvojem ter potrebami naročnikov se je tolmačenje izoblikovalo v tri ključne oblike. Danes ločimo:

 • konferenčno tolmačenje izvaja se v konferenčnih dvoranah v času raznih kongresov in mednarodnih srečanj, kjer se zberejo ljudje iz različnih držav; Razlikuje se po načinu izvedbe, najpogostejši obliki sta simultano ter konsekutivno tolmačenje.
 • tolmačenje za skupnost, ki se odvija v vsakdanjem življenju in deluje za razliko od konferenčne na nacionalni ravni, denimo v bolnišnicah, šolah, upravnih enotah oziroma povsod, kjer je za uspešno urejanje zadev potreben tolmač; 
 • sodno tolmačenje, ki zajema tolmačenje v pravnih postopkih. Sodni prevajalec mora poznati pravno terminologijo, opraviti ustrezne tečaje ter zapriseči na Ministrstvu za pravosodje.

Kako izbrati primeren način tolmačenja?

Pri izbiri primernega načina tolmačenja je potrebno upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo na nemoteno izpeljavo dogodka. V Alkemistu se prilagodimo vašim željam in potrebam ter vam pri izbiri tudi pomagamo. Podučimo se o vašem namenu in potrebi po tolmačenju, o morebitni obliki dogodka, ali je dogodek časovno omejen, koliko slušateljev potrebuje prevod, ter vam svetujemo pri sami izvedbi in organizaciji dogodka.

Pri nas si lahko zagotovite vrhunsko tolmačenje v 110 svetovnih jezikov, naši tolmači pa vas pričakujejo v 19 evropskih državah, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje ter izpeljavo celostnih tolmaških dogodkov.

 

Izbirate lahko med naslednjimi vrstami tolmačenj:

 • simultano tolmačenje

Simultano prevajanje poteka v zvočno izoliranih prevajalskih kabinah, ki morajo biti opremljene z ustrezno tolmaško opremo. Primerno je za večjo skupino ljudi oziroma dogodke, ki ne dopuščajo časovnega pribitka. Vsebina se poslušalcem posreduje s pomočjo brezžičnih slušalkah.

 • konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je nasprotno od simultanega oblika tolmačenja s časovnim zamikom. Tolmač je v neposredni bližini govorca, njegovo vsebino pa prevaja v sklopih. Primernejše je za manjše skupine ter dogodke, ki niso časovno omejeni.

 • šepetano tolmačenje

Pri izbiri tovrstnega načina tolmačenja, tolmač sedi ob slušatelju ter mu govorčeve podane vsebine prevaja v/na uho. Šepetano tolmačenje se izvaja za enega slušatelja in poteka nemoteno, zato mora prevajalec vsebine primerno sežeti ter poslušalcu ponuditi ključne informacije.

 • znakovno tolmačenje

Znakovno tolmačenje je način tolmačenja, ki se izvaja na različnih dogodkih, kjer prisostvujejo tudi gluhonemi ljudje. Tolmač je v tem primeru na vidnem mestu ter govorjeni jezik prevaja v znakovnega.

 • sodno prevajanje 

 

Morebitna dodatna vprašanja lahko naslovite na vodjo tolmaških projektov, Igorja Goršeta (povezava do kontaktov), ki vam bo z veseljem svetoval pri organizaciji dogodka. Na podlagi posebnosti izvedbe vam bo pripravil tudi neobvezujočo informativno ponudbo. Lahko nas Pokličete tudi nas na brezplačno telefonsko številko 080 777 777 ali nam pišite na prevodi@alkemist.si.