Bernhard Sigl Bernhard Sigl,
globalni vodja za ravnanje s človeškimi viri v sektorju API podjetja Sandoz in predsednik Novartisovega Euroforuma

"Prevajalsko podjetje Alkemist je omogočilo visokokakovostne prevajalske storitve, prav tako pa je bilo podjetje zelo prilagodljivo. Veste, Novartisov Euroforum je zelo poseben dogodek, saj se ga udeležijo mnogi predstavniki iz različnih držav, njihovi pogovori in predstavitve so zelo zahtevne. Diskusije so prav tako zelo zahtevne, saj se vprašanj in časovnega okvira ne more predvideti, zato morajo biti tolmači pripravljeni na vse. Izkazali so se kot zelo profesionalni in prilagodljivi, saj so se soočili z vsemi izzivi."

Simultano tolmačenje

Simultano tolmačenje velja za najpogostejšo obliko konferenčnega tolmačenja. Omogoča združitev občinstva iz različno govorečih predelov sveta, prav vsem pa zagotavlja ustrezno prevajanje vsebin. Prevajanje poteka v zvočno izoliranih prevajalskih kabinah, ki morajo biti opremljene z ustrezno tolmaško opremo, vsebina pa se poslušalcem nemoteno posreduje po brezžičnih slušalkah.

Za izpeljavo vašega dogodka posedujemo poleg vrhunskih tolmačev tudi ustrezno visokokakovostno opremo, ki vključuje kabino za tolmače, slušalke ter primerno ozvočenje. Slušateljem na takšen način omogočimo nemoteno spremljanje konference v želenem jeziku.

Vsakemu obiskovalcu, ki prevod potrebuje, zagotovimo brezžične slušalke, po katerih sprejema vsebine, ki mu jih tolmač s prevajalske kabine pošilja preko internega mikrofona. Zvok mora biti v tem primeru jasen in čist, zato v Alkemistu operiramo z ustrezno tehnično ekipo, specializirano za organizacijo tolmaških dogodkov, ki izvaja tehnični nadzor skozi celoten potek prireditve.Omogočamo tudi zvočno in video beleženje dogodkov, s čimer obiskovalcem nudimo predvajanje vsebin tudi po dogodku.

Organizacija kongresnih dogodkov je presegla samonamembnost. Udeležba delegatov, strokovnjakov ter obiskovalcev iz vsega sveta je ne samo pripomogla k turističnemu razvoju regij, marveč tudi povečala potrebe po nemotenem sporazumevanju. Danes je potrebno skrbno proučiti profil obiskovalcev, jim prilagoditi program, nuditi pestre dejavnosti ter nenazadnje kakovostne vsebine. V informacijski dobi je naložba v znanje poglavitnega pomena, zato je za vse udeležence ključno, da ga ustrezno procesirajo v jeziku, ki ga najbolje razumejo.

Alkemist veljamo za največjega ponudnika kongresnih tolmačenj pri nas. Letno pripravimo preko 120 tovrstnih dogodkov, dolgoletne izkušnje na področju organizacije pa so nam omogočile vrhunsko izvedbo ne glede na vaše zahteve in potrebe. Posebno pozornost namenjamo časovni odzivnosti, tehnični dovršenosti ter ustrezni pripravi tolmačev, ki jih seznanimo z vašo dejavnostjo, specifičnimi vsebinami ter jim približamo vaše morebitno strokovno izrazoslovje.

 

Alkemistove tolmače odlikuje poznavanje kulture in razumevanje okolja jezika, v katerega tolmačijo, s čimer pripomorejo pri premagovanju tako jezikovnih, kot kulturnih razlik. V primeru zahtevnejših tolmaških nalog se Alkemistovi tolmači sestanejo tudi z govorci ter skupaj pripravijo na dogodek. Tako omogočimo, da se vsebine lahko ustrezno in nemoteno prevajajo tekom celotne prireditve in po njej. Z ustreznimi predpripravami tako dogodkov ne pogojujemo tolmačem, saj želimo, da le-ti potekajo nemoteno tudi za obiskovalce, ki prevodov ne potrebujejo.

Ker velja simultano tolmačenje za zahtevno opravilo, saj prevajanje poteka sočasno z govorjenim besedilom, za tolmačenje posamezne jezikovne kombinacije vedno uporabimo dva tolmača, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta na vsakih 15 do 20 minut. Zbranost tolmačev tekom tolmačenja ne sme upasti, zato tudi v času počitka budno spremljajo program ter beležijo pomembne iztočnice. Alkemistovi tolmači so s svojimi dolgoletnimi izkušnjami, odličnim poznavanjem jezika ter ustreznimi pripravami tako sposobni pisati, poslušati in tolmačiti obenem ter tako zagotoviti vrhunsko izvedbo.

Naročate simultano tolmačenje? Potrebujete dodatne informacije? Želite najeti tolmaško opremo za simultano tolmačenje?

Pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080 777 777 ali pišite na prevodi@alkemist.si. Vodje projektov vam bodo svetovale pri izbiri vrste in načina tolmačenja, ki ustreza vašim potrebam. Pripravile vam bodo tudi neobvezujočo informativno ponudbo.

Ob naročilu kompleta (tolmača in opreme) vam najem opreme zagotovimo po nižji ceni.