Nina Kovač Nina Kovač,
vodja prevajalskih projektov

"Opravljamo tako najenostavnejše kot najzahtevnejše projekte. Tri različne bi vam želeli podrobneje predstaviti. Vsak je zgodba zase. Zgodba o kakovostnem delu, obojestranskem zadovoljstvu in zaupanju."

Referenčni projekti

Naslov dogodka: Zdravstveno varstvo otrok
Naročnik: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Izvajalec: prevajalsko podjetje Alkemist

Na Brdu pri Kranju so se zbrali eminentni gostje, udeleženci mednarodne konference z naslovom Zdravstveno varstvo otrok. Uvodni nagovor dr. Zdenke Čebašek Travnik, varuhinje človekovih pravic Republike Slovenije. Nasmešek na obrazih slušateljev. Vsi se razumejo.

Kako je to mogoče? Naročnik je zagotovil simultani prevod dogodka v tri jezike. Simultano tolmačenje poteka v prevajalskih kabinah, prevod pa slušatelji poslušajo s pomočjo slušalk in prenosnih sprejemnikov. Za tolmačenje posamezne jezikovne kombinacije sta vedno potrebna dva tolmača, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta na vsakih 15 do 20 minut. Tehnično osebje prevajalskega podjetja Alkemist je dvorano ozvočilo in opremilo z najsodobnejšo tehnično opremo za simultano tolmačenje. Evropska skupnost na tem področju postavlja visoke standarde in zahteve. Zvočno nepropustne kabine za prevajalce proizvajalca Audipack so izdelane v skladu s standardom ISO 4043. Poskrbele so za to, da so slušatelji slišali Alkemistove prevajalce iz treh prevajalskih kabin izključno le po slušalkah.

Prostor, v katerem je potekalo tolmačenje, smo opremili z ozvočenjem in mikrofoni, tehnično osebje pa je ves čas srečanja skrbelo za nemoten potek tolmačenja. V kabinah je bilo prisotnih šest tolmačev za slovensko-angleško, angleško-hrvaško in slovensko-hrvaško jezikovno kombinacijo. Po dveh dnevih tolmačenja so se tolmači in udeleženci poslavljali z nasmeškom na obrazu. Besede govorcev so torej našle pravi pomen v prevodu tolmačev in – kar je najpomembneje – v razumevanju slušateljev.

Znova se je izkazalo, da govorci zvenijo tako dobro in tako prepričljivo, kot so dobri in prepričljivi tolmači v kabinah.

Naročnik: Dnevnik, d. d.
Izvajalec: prevajalsko podjetje Alkemist

V okviru slovenskega predsedovanja EU je Dnevnik pripravil prilogo Evropska mesta 2008, ki smo jo Alkemisti prevedli v angleščino, nemščino in francoščino. Priloga je izšla v 85.000 izvodih in je bila dostavljena vsem predsednikom vlad ter ostalim funkcionarjem EU. Veseli smo, da so izmed vseh prevajalskih podjetij prav nam zaupali tako odgovorno delo.

Omenjena priloga je pospremila slovensko predsedovanje EU v letu 2008. Izdana je bila tik pred srečanjem županov vseh prestolnic EU, ki se je odvijalo v Ljubljani med 8. in 9. majem 2008. Dnevnikovi novinarji na 94 straneh bralcu ponujajo opise utripa glavnih mest, gospodarskih, demografskih in geografskih lastnosti držav ter intervjuje z župani prestolnic.

Slikovit opis popotovanja skozi evropska mesta ni dosegel zgolj slovenskih bralcev, temveč tudi najpomembnejše državnike in veleposlanike držav članic EU.

Povabilo k sodelovanju pri tako obsežnem projektu smo sprejeli kot veliko odgovornost, hkrati pa tudi kot izziv in veliko čast.

Naročnik: Merkur, d. d.
Izvajalec: prevajalsko podjetje Alkemist

Naš poslovni partner iz Merkurja je stopil do nas z zahtevno prevajalsko nalogo. Vsako leto se prevaja izjemno obsežen katalog kakovostnih orodij v več jezikov. Katalog obsega 1500 drobno tiskanih strani.

Naročnikove zahteve: prevod mora biti opravljen hitro in v točno določenih rokih; prevod mora biti terminološko ustrezen; prevaja se .xml datoteke, ki morajo obvezno ohraniti oblikovno strukturo zaradi avtomatskega procesiranja; obvezno prevajanje s prevajalskim orodjem Trados; delo po posebej prilagojenem tehnološkem procesu vodenja projekta.

V Alkemistu smo nalogo sprejeli kot velik izziv in sedaj že tretje leto opravljamo zahtevno prevajalsko nalogo v slovenski in hrvaški jezik. Za ta namen je bila izbrana ekipa najizkušenejših prevajalcev in lektorjev, ki delajo v skupini s skupnimi terminološkimi bazami, projekt pa vodi posebej za to usposobljen vodja projektov.