Najpogostejša vprašanja, ki zadevajo prevajanje in tolmačenje

Pripravili smo odgovore na nekaj vprašanj, ki zadevajo prevajanje in tolmačenje in s katerimi se pogosto srečujemo pri opravljanju prevajalskega poklica:

Kakšna je razlika med prevajanjem in tolmačenjem?

Pri prevajanju gre za proces pisnega prenosa pomena iz izvirnega v ciljni jezik, pri tolmačenju pa za njegovo ustno povzemanje in prenašanje.

Zakaj bi za pripravo prevoda sploh plačeval? Ali opravila ne bi mogel prepustiti prikupni tuji študentki, ki se je pravkar preselila v sosednje stanovanje? Ali poslovni sekretarki, ki govori več jezikov?

Poglejmo, bi bili raje operirani s strani kirurga ali nekoga, ki se zgolj zanima za medicino? V mislih imejte, da vam zgolj profesionalni prevajalci lahko zagotovljajo:

  • odlično poznavanje jezika,
  • izkušnje,
  • poznavanje obravnavane teme,
  • rabo ustrezne terminologije,
  • ohranjanje ugleda
  • certifikate za pripravo sodnih prevodov

Kako dolgo je potrebno čakati na prevod?

V nekaterih primerih priprava prevoda zahteva prav toliko časa, kot smo ga namenili izdelavi izvirnega besedila. Običajna prevajalska norma je 5-8 avtorskih strani dnevno, vsekakor pa je slednje pogojujeta vrsta in zahtevnost besedila.

Ali moje besedilo prevaja zgolj en prevajalec?

Vsaka priprava prevoda se prične z vodjo projektov, ki korigira celoten proces. K slednjemu povabi enega ali več prevajalcev, odvisno od želja, obsega in dodeljenih rokov. V primeru, ko na projektu sodeluje več prevajalcev, poskrbi tudi za redaktorsko delo in usklajevanje.

Ali ne morejo računalniki opraviti že vsega prevajalskega dela? Mar ne obstajajo programi in prevajalniki, ki prevod pripravijo v trenutku?

Ne, računalniki še ne morejo nadomestiti ljudi, saj imajo še vedno veliko težav pri razbiranju konteksta. So pa zato v prevajalskem poklicu zelo razširjena prevajalska orodja, s pomočjo katerih je moč izdelati in hraniti prevajalsko bazo vseh prevodov, kar rezultira v avtomatskem prevajanju delov besedil, ki so bili ob kakšnih drugih priložnostih že prevedeni. Pomagajo tudi pri ohranjanju konsistentnosti prevoda, saj sproti označujejo kako smo določene termine prevedli v preteklosti ter hkrati zagotavljajo, da se bo njihova raba upoštevala skozi celoten prevod.

Zakaj se tolmači, ki izvajajo simultano tolmačenje na konferencah, izmenjujejo na vsakih petnajst do dvajset minut? Zakaj potrebujem dva tolmača, če je na konferenci prisoten zgolj en gost, ki ne govori angleščine?

Delo tolmača v kabini ne obsega zgolj govorjenja. Tolmač vseskozi posluša govorca, razbira pomen njegovih besed, povzema njegova sporočila ter jih prilagaja ciljnemu jeziku ter kulturnemu okolju, iz katerega občinstvo izvira. Pri takih koncentracijskih naporih je nemogoče dlje časa ohraniti isto stopnjo zbranosti, zato se tolmači izmenjujejo. Ne glede na to, ali prevajajo za občinstvo tisočih gostov ali zgolj eni osebi, količina dela ostaja povsem enaka.