Sodni prevod je posebna oblika prevoda, ki se uporablja v uradne namene ter poleg upoštevanja jezikovnih, slovničnih ter drugih pravil zahteva priloženo izjavo sodnega tolmača. Prevajanje uradnih dokumentov lahko izvajajo le usposobljeni prevajalci oziroma sodni tolmači, ki so opravili poseben izpit na ministrstvu za pravosodje ter s svojim žigom in podpisom jamčijo, da prevod ustreza originalu. Vsak tolmač je zaprisežen za določeno jezikovno kombinacijo, v katero tudi sodno tolmači, sodni prevod pa se od navadnega prevoda razlikuje po tem, da je uradno veljaven v tujini. Prevodov ni potrebno vselej sodno overiti, zato se je o slednjem potrebno predčasno pozanimati. V Celotna novica