Sodobni časi skoraj od vsake oblike dela zahtevajo poznavanje in razumevanje vsaj enega tujega jezika. Zaradi vse večjega globalnega delovanja podjetij poznavanje jezika odpira vrata do zaposlitve, priložnost pa je moč poiskati kjerkoli na svetu. Na to nas pripravljajo že med samim izobraževanjem, kjer se učenci v osnovnih in srednjih šolah kot tudi na faksu srečujejo z učnimi urami iz angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine in še bi lahko naštevali. Nenazadnje je od znjanja vsaj enega tujega jezika odvisna tudi uspešna zaključitev izobraževanja. Toda na prednosti poznavanja in razumevanja tujih jezikov lahko gledamo tudi širše. Splošno znano je, da se z Celotna novica Vprašanja o znanju tujih jezikov danes ne srečujemo zgolj na razgovorih za zaposlitev. Govorjenje tujih jezikov ima vse večjo veljavo in prednosti tudi v vsakdanjem življenju. Govorci tujih jezikov navadno v nas vzbujajo občutek odprtosti, tolerančnosti in vedoželjnosti.Zakaj pa se sploh naučiti tujih jezikov? Ker tako narekujejo trendi? Ker s tem lahko povečamo svoje zaposlitvene možnosti? Razlogov je prav toliko kot vprašanj. Večjezičnost gotovo prinaša številne prednosti, poglejmo jih: 1. Opravljali boste lahko več stvari hkrati Študije so pokazale, da lahko ljudje, ki znajo več jezikov, hkrati uspešno opravljajo več nalog. Možgani so kot mišice, ki z ustreznim urjenjem vse bolje in bolje Celotna novica