Znova je napočil čas, da sedemo v šolske klopi. Slovenščina nas namreč zaradi posebnih pravil, ki jo oblikujejo, rada zaplete v jezikovne zanke. Tako se pogosto zatikamo tudi pri razlikovanju med pridevnikoma isti in enak, saj se kdaj primeri, da ne vemo povsem, kdaj izbrati primernejšega. V izogib tovrstnim dilemam se bomo tokrat posvetili temeljnima razlikama med njima, pripravili pa smo tudi primere, s pomočjo katerih bo moč lažje in jasneje razumeti njuno rabo.   Enak ali isti Za začetek poglejmo njuni kratki razlagi. Isti Beseda isti je v SSKJ definirana takole: „na katerega se misli, iz katerega se izhaja. Celotna novica   Kaj so števniki?    Števniki predstavljajo pridevniške besede, s pomočjo katerih izražamo količino. Po slovenskem pravopisu pišemo glavne števnike do 100, kot tudi stotice skupaj, druge pa narazen. Izjema so zneski na položnicah in računih, ki jih pišemo skupaj, denimodvanajsttisočpetstoštirinajst. Slovenski pravopis veli, da skupaj pišemo: 1. Glavne števnike* do 100: petnajst, osemindvajset, triindevetdeset. 2. Stotice: tristo, štiristo, šesto. 3. Vrstilne, ločilne in množilne števnike: tretji, troje, trojen. 4. Tvorjenke iz števnikov: pettisoče (bralke), stotisoči (obiskujejo), šestmilijonski (narod). Narazen pišemo: Glavne števnike*: dvesto petnajst, devet tisoč, šest milijonov, petsto tisoč dvesto, štiristo en tisoč sto, devetnajsto sedeminosemdeset.  *Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega.    Celotna novica