Zapisovanje števil z besedo

 

Kaj so števniki? 

 
Števniki predstavljajo pridevniške besede, s pomočjo katerih izražamo količino. Po slovenskem pravopisu pišemo glavne števnike do 100, kot tudi stotice skupaj, druge pa narazen. Izjema so zneski na položnicah in računih, ki jih pišemo skupaj, denimodvanajsttisočpetstoštirinajst.

Slovenski pravopis veli, da skupaj pišemo:

1. Glavne števnike* do 100: petnajst, osemindvajset, triindevetdeset.

2. Stotice: tristo, štiristo, šesto.

3. Vrstilne, ločilne in množilne števnike: tretji, troje, trojen.

4. Tvorjenke iz števnikov: pettisoče (bralke), stotisoči (obiskujejo), šestmilijonski (narod).

Narazen pišemo:

Glavne števnike*: dvesto petnajst, devet tisoč, šest milijonov, petsto tisoč dvesto, štiristo en tisoč sto, devetnajsto sedeminosemdeset. 

*Glavni števnik je ime števila in izraža količino štetega. 

 

Pa še to, ste morda vedeli, da ime najbolj priljubljenega iskalnika Google izvira iz napačnega zapisa besede googol? Googol je število, sestavljeno iz enice in stotih ničel.