Angleščina, ki jo govorijo v Ameriki, se razlikuje od britanske angleščine in prinaša svoje specifično besedišče. Prevajanje ameriške angleščine je zato potrebno prilagoditi ameriškemu okolju, kjer želimo nastopiti. Prevajalec, ki poskrbi za prevajanje besedil v angleški jezik, mora dobro poznati njegove jezikovne značilnosti ter namena uporabe prevoda, saj je hkratna raba ameriške in britanske različice angleščine neprimerna. Oglejmo nekaj pomembnih razlik med britansko in ameriško angleščino: zapis datuma Britanski in ameriški zapis datuma se med seboj razlikujeta po načinu njunega zapisa, saj je vrstni red zapisa števil nekoliko spremenjen. Britanska različica pri ločitvi letnice ne pozna vejice, tako da zapis datuma Celotna novica