Ob organizaciji mednarodne konference, na kateri boste udeležencem zagotovili simultano tolmačenje, ne pozabite na navodila za govornike. Slednji radi včasih nehote pozabijo, da so tolmači ob prenašanju skrbno pripravljenega sporočila občinstvu, njihovi tesni sodelavci. Da lahko svojo nalogo kar najbolje opravijo, morajo govorci ob izvajanju simultanega tolmačenja upoštevati nekaj praktičnih navodil:   1. Če imate zapisano besedilo ali opombe vaše predstavitve / vašega nastopa (tudi če se jih ne boste striktno držali), jih posredujte prevajalski agenciji, zadolženi za izpeljavo tolmačenja. Tolmači ne prevajajo dobesedno temveč pomensko. Zato morajo biti seznanjeni z vašo tematiko nastopa in terminologijo. 2. Če je vaša razprava tehnične Celotna novica V času bliskovitega globalnega povezovanja, je v poslovnem svetu nemoten pretok informacij ključnega pomena. S tem dobiva čedalje večjo veljavo tolmač, strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, ki se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem. Tolmač danes tolmači za različne namene, denimo za skupnost ali konferenčne potrebe, zato glede na izvedbo ločimo različne oblike tolmačenj, denimo šepetano in znakovno, med najpogostejši obliki pa štejemo simultano ter konsekutivno tolmačenje. KAJ JE KONSEKUTIVNO IN KAJ SIMULTANO TOLMAČENJE?    Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač sedi/stoji poleg govornika in za njim prevaja govor po v naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem je vse kar tolmač potrebuje Celotna novica   Kaj moram vedeti, ko naročam simultano tolmačenje?     V prevajalski agenciji Alkemist svojim naročnikom poleg hitrih, kakovostnih ter zanesljivih prevajalskih storitev, nudimo tudi najem tolmačev in lastne visokokakovostne opreme za simultano tolmačenje. Da boste deležni najboljše storitve za vaš denar in da svojega izvršnega direktorja ali glavnega govorca na naslednjem dogodku ne boste spravili v neprijeten položaj, smo vam v Alkemistu ponudili nekaj napotkov k uspešnemu naročilu tolmačenja:   Pozanimajte se kdo je ponudnik tolmaških storitev in po kakšnem ključu najemajo tolmače. Ali za tovrstno opravilo posedujejo dovolj strokovnega znanja, ali izbiro tolmačev prepuščajo nekomu drugemu? Ponudnika povprašajte Celotna novica