Pri pripravi prevodov je potrebno veliko pozornosti nameniti vsebinski ustreznosti, slovnični pravilnosti in vsesplošni kakovosti, a potrebno je upoštevati tudi kulturne in druge značilnosti okolja, v katerem bo prevod uporabljen, zakar osrednjo vlogo prevzameta prevajalec in lektor. Ljudje se pri učenju jezikov običajno najprej naučimo enega jezika, jezika, s katerim prvič pridemo v stik preko naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. Pravimo mu materni jezik. Večina prevajalcev se je enega od jezikov, v katerega oz. iz katerega prevaja, naučila na novo, zato je to njihov t. i. tuj jezik. Ker sami ne poznajo vseh Celotna novica