Zakaj sta pri pripravi prevoda potrebna prevajalec in lektor?

Pri pripravi prevodov je potrebno veliko pozornosti nameniti vsebinski ustreznosti, slovnični pravilnosti in vsesplošni kakovosti, a potrebno je upoštevati tudi kulturne in druge značilnosti okolja, v katerem bo prevod uporabljen, zakar osrednjo vlogo prevzameta prevajalec in lektor. Ljudje se pri učenju jezikov običajno najprej naučimo enega jezika, jezika, s katerim prvič pridemo v stik preko naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. Pravimo mu materni jezik. Večina prevajalcev se je enega od jezikov, v katerega oz. iz katerega prevaja, naučila na novo, zato je to njihov t. i. tuj jezik. Ker sami ne poznajo vseh jezikovnih značilnosti posameznega okolja, je potrebno v prevajanje vključiti naravne govorce, lektorje, ki prihajajo iz držav, za katere je prevod namenjen. Ti vidijo in občutijo posamezne podrobnosti v besedilu, ki jih morda prevajalec ne more vedno razločiti. Odpravijo morebitne slovnične napake, prilagodijo slog glede na namen besedila, zamenjajo besedni red, besedne zveze, dodajo primernejše reke in rečenice, ki so znane le dotičnim prebivalcem, ki živijo v okolju. Naravni govorci torej poskrbijo, da se izognemo morebitnim nevšečnostim in zadregam ter prispevajo k lepši berljivosti in s tem k bolj razumljivemu besedilu.

V Alkemistu veliko pozornosti namenjamo kakovostno pripravljenim prevodom, zato je vsako besedilo pred oddajo deležno trikratnega pregleda, ki deluje po sistemu prevajalec -> lektor -> kontrolor. Verjamemo tudi v medsebojno zaupanje, iskrenost in osebni pristop, na katerih lahko gradimo dolgoročen partnerski odnos. Zaradi specifičnosti posamičnih strokovnih vsebin, ki s seboj prinašajo ustrezno terminologijo ter zahtevajo primerno strokovno podkovanost, vam dodelimo prevajalca, ki se ponaša s številnimi izkušnjami z vašega strokovnega področja ter jamči za brezhibnost pripravljenega prevoda. Veliko šteje tudi vaše mnenje, saj vas želimo kot strokovnjaka s posamičnega področja vključiti v proces prevajanja. Z vami ustvarimo ustrezen terminološki slovar, ki se ga prevajalec in lektor pri pripravi prevodov držita. 

Ne glede na to, ali potrebujete prevode vaših katalogov, navodil za uporabnike, finančnih poročil, marketinških vsebin, publikacij, medicinskih ali tehničnih besedil, vam v prevajalski agenciji Alkemist zagotavljamo kakovost, hitrost ter vrhunsko izvedbo.