Kaj je to pomnilnik prevodov?

KAJ JE TO?

Na kratko bi lahko strnili, da je pomnilnik prevodov skladišče, podatkovna zbirka prevedenih prevajalskih enot, ki so na voljo za nadaljnjo uporabo.

ČEMU SLUŽI?

Prevedena besedila so v pomnilniku prevodov oziroma v prevajalski bazi, kot mu radi rečemo prevajalci, shranjena v izvirnem in ciljnem jeziku. Tako se v primeru ponovitve enakega ali podobnega dela besedila v drugem dokumentu, že prevedeni odsek lahko uporabi še enkrat.  S pomočjo pomnilnika prevodov se lahko skrajša čas izdelave prevodov, zniža pa se lahko tudi strošek njegove priprave, saj prevedenih delov ni potrebno znova prevajati. Zgodovinsko gledano je nastanek pomnilnikov prevodov ustrezal času nastanka strojnega prevajanja. Ker so se slednji izkazali za nezanjesljive, so se pričela razvijati orodja, ki bi zadovoljlila kriterijem ter jezikoslovcem hkrati olajšala delo.

ZAKAJ JE POMNILNIK PREVODOV POMEMBEN?

Profesionalni prevajalci si danes pri prevajanju pomagajo s prevajalskimi orodji, specializiranimi za pripravo vsebin. Imenujejo se orodja za računalniško podprto prevajanje ali s tujko CAT tools. Prevajalska orodja združujejo pomnilnik prevodov, terminološko bazo, črkovalnik, tezaver ipd.

Pri prevajanju je dokument v izvirnem jeziku urejen v logične enote, običajno gre za stavke oziroma naslove, sezname ali celice v tabeli. Enotam pravimo segmenti, posamezne segmente prevajajo prevajalci. Vsakič, ko prevajalec prevede posamezen segment, prevajalska orodja skušajo v pomnilniku prevodov poiskati zadetek v tujem jeziku, s katerim bi lahko segment zamenjala. Ujemanje lahko variira od 0 % ujemanja pa vse do 100 % ujemanja. Z vsakim opravljenim prevodom se pomnilnik prevodov širi. Bolj kot je ta obsežen, bolj ga lahko prevajalec pri prevajanju izkorišča ter tako skrbi za konsistentnost vsakega novega vnosa.