Ali prevajalska agencija uničuje vaš ugled?

Skrivnost dobrega poslovnega sodelovanja se, naj zveni še tako enostavno, skriva prav v dobrem sodelovanju. A prizadevanja k razumevanju zahtev, potreb in zmogljivosti drugega, pogosto ne obrodijo sadov. Prevajalski svet pri tem ni nič drugačen. Na eni strani naročniki prevajalskih storitev prevajalskim agencijam lahko očitajo, da ne razumejo njihovega delovanja ali blagovne znamke, ki jo poizkušajo tržiti, da se raje kot na kvaliteto in kreativno v prevodih zanašajo na produciranje velike količine besed ter da znamko s tem uničujejo. Na drugi strani imamo prevajalske agencije, ki trdijo, da so navodila za pripravo prevodov preskopa, besedila slaba in roki prekratki.Obe strani imata prav gotovo svoj prav, situacija pa kaže na splošno pomanjkanje razumevanja, ki bi lahko dolgoročno spletlo trdno partnerstvo. A kako začeti? Kje postaviti ločnico? Kako zaščititi svoj ugled?

Veliko stvari gre lahko pri pripravi prevodov narobe, posledice porazgubljenih pomenov in napačnih informacij pa niso zanemarljive. Četudi v kreativnem procesu ustvarjanja podobe podjetja ali blagovne znamke prevod običajno nastopi na koncu, to še ne pomeni, da mu lahko posvetimo manj pozornosti. Tako kot pripravi vsebin, konceptov in podobe, tudi s pomočjo prevedenih vsebin nastopamo pred javnostjo. Prav od prevodov je odvisno, kako se javnostim v ciljnih okoljih predstavimo ter kako si nas bodo predstavljali sami. V kolikor se primeri, da je prevod nejasen ali nekompetenten, je moč kaj hitro uničiti ves vloženi trud. Izgubijo se lahko ubrani slog, humorni vložki in poudarki, ki poosebljajo znamko.

Če besedilo ni ravno enoznačno, potem ga je vsekakor smiselno osmisliti v tujem jeziku. Kaj to v praksi pomeni? Besedila, s katerim se želimo predstaviti, ni priporočljivo zgolj prevesti, marveč ga tudi smiselno poustvariti, lokalizirati. Ciljnim javnostim vendarle želimo posredovati sporočilo, ne zgolj suhoparnih besed. Prevajalec mora zato razumeti namen sporočila ter koncepte, znotraj katerih lahko operira. Za vsako podjetje je zato priporočljivo, da nekaj časa in sredstev vloži tudi v pripravo smernic ter napotkov za prevajalce, lingviste in tekstopisce. Namen slednjega je razumeti kreativni koncept kampanje ter zastavljenih ciljev, kar lahko privede do želenih rezultatov in obojestranskega zadovoljstva.