Kako se zaposliti v prevajalski agenciji?

Jezik kot temeljno komunikacijsko orodje omogoča povezovanje in sodelovanje med ljudmi iz celega sveta. Na svetu jih danes štejemo in poznamo še preko 7 tisoč. Ker se je vseh nemogoče priučiti, v procesu sporazumevanja ključno vlogo odigrata prevajalec in tolmač, ki delujeta kot jezikovna posrednika in poznata kulturna ozadja in potrebe članov najrazličnejših jezikovnih skupin. Prevajanje se od tolmačenja razlikuje po tem, da ne tolmači govorjene besede, marveč tvori proces prenosa besedila iz enega jezika v drugega. Prevajalci najpogosteje prevajajo besedila iz enega ali več tujih jezikov v svoj materni jezik, prevajajo pa vse, kar je danes moč zapisati, oglase, knjige, dokumente, spletne strani, podnapise ipd. Prevajalci se na svoji poklicni poti običajno odločajo med delom znotraj organizacij in institucij – pravimo jim notranji prevajalci – ali postanejo samostojni prevajalci – t.i. freelancerji -, ki sodelujejo pri različnih jezikovnih projektih oziroma svoje usluge nudijo prevajalski agenciji.

Kako postati prevajalec? Kako po zaključku študija pridobiti prepotrebne izkušnje? Kako najti zaposlitev?

V prevajalski agenciji Alkemist smo za vas pripravili nekaj koristnih nasvetov.

prevajanje v prevajalski agenciji

KATERIH  VEŠČIN SE MORAM PRIUČITI, DA LAHKO POSTANEM PREVAJALEC?

Vsakega prevajalca mora odlikovati odlično poznavanje maternega ter vsaj enega tujega jezika, zanimati pa ga morajo tudi druge kulture in njihove specifičnosti. Prevajanje namreč ne odraža zgolj dobesednega prevajanja besed, marveč vključuje tudi razumevanje pomenov ter jezikovnih in kulturnih specifičnosti. Prevajalec mora zatorej ljubiti tako jezik, kot pisanje, saj so sposobnost odličnega pisanja, organiziranost, iznajdljivost ter raziskovalne spretnosti ključne za uspešno opravljanje prevajalskega poklica.

Za opravljanje prevajalskega poklica  je potrebno imeti tudi ustrezno izobrazbo. V Sloveniji študij prevajalstva nudita dve filozofski fakulteti, in sicer v Ljubljani in Mariboru. Z uspešno pridobljeno izobrazbo se lahko prevajalec pridruži podjetju, prevajalski agenciji, organizaciji, instituciji ali se odpravi na samostojno poklicno pot.

KATEREGA JEZIKA NAJ SE PRIUČIM?

Kot prevajalec se lahko odločite za katero koli jezikovno kombinacijo, toda potrebno se je zavedati, da je po uslugah določenih kombinacij na trgu več povpraševanja. V kolikor se šele odločate za prevajalsko pot, je priporočljivo, da se priučite dveh tujih jezikov, med katerima je lahko eden tudi jezik, ki ni uradni jezik Evropske Unije, denimo kitajščina. V kolikor se boste želeli zaposliti pri institucijah Evropske Unije, se boste morali priučiti angleščine, nemščine, francoščine, italijanščine, španščine ali katerega drugega uradnega jezika Evropske Unije.

Tudi pri delu v prevajalski agenciji je moč zapaziti povečano povpraševanje po določenih jezikovnih kombinacijah. Prevajanje angleščine, prevajanje nemščine in prevajanje balkanskih jezikov v slovenski jezik so najpogostejše jezikovne kombinacije, po katerih povprašujejo pri nas.

SEM MLADI PREVAJALEC, KAKO DO PREPOTREBNIH IZKUŠENJ?

Odgovornost, ki jo prevajalska podjetja nosijo, od njih zahteva, da v prevajalske projekte vključijo izkušene in zanesljive prevajalce, ki lahko jamčijo za odlične prevajalske izdelke. Za mlade prevajalce, ki zaključujejo ali so tik pred zaključkom študijske poti, je zato priporočljivo, da preskok v poklicne vode opravijo čim prej, še najbolje pa je, da to storijo že v času študija. Vključujejo naj se v raziskovalne projekte, študijske prakse in jezikovne delavnice. Povežejo naj se z neodvisnimi organizacijami doma in po svetu ter nenehno prevajano.

V prevajalski agenciji Alkemist v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani vsako leto prirejamo nekajtedensko študijsko prakso, kjer mladim prevajalcem prikažemo potek ter specifičnosti dela v prevajalski agenciji, podelimo jim koristne nasvete ter jih priučimo uporabe prevajalskih orodij.

ZAPOSLITEV

Prevajalec  lahko pri iskanju zaposlitve ubere različne poti. Kot omenjeno, se lahko kot samostojni prevajalec pridruži raznim projektom, se poveže s podjetji ali pridruži prevajalski agenciji, deluje na področju kulture in zabavne industrije ter skrbi za prevode filmov, poezije in literature. Postane lahko tudi notranji prevajalec znotraj organizacij, podjetij in institucij, ki prevode potrebujejo, denimo  Evropska Unija, Organizacija združenih narodov ipd.

Svojo poklicno pot lahko usmeri  v vodenje projektov v prevajalski agenciji, kjer koordinira večjezične prevajalske naloge ter skrbi za uspešno spisane partnerske zgodbe. Specializira se lahko tudi za prevajanje zelo specifičnih področij, ki zahtevajo dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja, kot denimo medicina ali tehnika. Z zaprisego na ministrstvu za pravosodje, ki ji pogojuje uspešno opravljen strokovni izpit, lahko prevajalec  postane sodni tolmač ter tolmači v sodnih postopkih.

KAKO POSTANEM TOLMAČ?

Vsak, ki se odloči za jezikovno poklicno pot, se lahko izšola tudi za tolmača. Za uspešno opravljanje dela tolmača je potrebna ustrezna univerzitetna izobrazba, kar pa še zdaleč ni dovolj. Tolmačenje je zahtevna in odgovorna naloga, ki  za svojo vrhunsko izvedbo terja predpriprave ter dobro poznavanje obravnavanega področja, njega nadaljnjo proučevanje ter poznavanje ustrezne terminologije. Da je preskok iz univerze kar se da učinkovit, je potrebno bodočega tolmača vključiti v tesno sodelovanje z že izkušenimi sodelavci. S tem se mu omogoči neposredno spremljanje poteka dela, o katerem se lahko pozneje tudi pogovori. Najpomembneje pa je, da govorci zvenijo tako dobro in tako prepričljivo, kot so dobri in prepričljivi tolmači v kabinah.

ALI SEM PRAVA OSEBA ZA PREVAJALSKI POKLIC?

Za uspešno opravljanje prevajalskega poklica poznavanje dveh jezikov še ni dovolj, je pa zagotovo dober začetek. Prevajalec mora imeti bogat besedni zaklad ter podrobno poznati področje, v katerega prevaja. Razumeti mora kulturne značilnosti ter specifičnosti občinstev, katerim je besedilo namenjeno. Svojo nalogo  mora opravljati vestno, odgovorno in natančno.