Zaupanje v prevajalsko agencijo

Navkljub ustaljenim poslovnim praksam, olajšanim operacijam, neizbežnem vključevanju tehnologije v človekov vsakdanjik, pri procesu lokalizacije ne poznamo bližnjic. Prav jezik postavlja piko na i uspešno izpeljani lokalizaciji podjetja, ki se namerava predstaviti na tujem tržišču. Kolesje se v svetu danes vrti hitreje kot kdajkoli, podjetja so primorana iskati kadre, ki znajo komunicirati in delovati v različnih jezikih, neizbežna prvina vsakega mednarodno uperjenega podjetja postaja tudi prevajanje, prevajalstvo pa poklic prihodnosti. Osrednjo vlogo pri uspešni svetovni predstavitvi igra sodelovanje s kakovostno prevajalsko agencijo, ki je sposobna razumeti želje in zahteve, organizirati delo ter omogočiti brezhibne prevajalske storitve v vsakem trenutku.

Prevajalski poklic temelji na zaupanju, odnosih in soodvisnosti, s pomočjo katerih je moč zagotavljati vsesplošno učinkovitost in odličnost pripravljenih prevodov. Prevajalci, lektorji in koordinatorji projektov morajo pri tem poznati naročnikove potrebe, želje, zahteve in cilje ter jih obravnavati z največjo mero predanosti. Seznaniti se morajo z okoljem, v katerem bo prevod uporabljen,  kot tudi s tehničnimi značilnostmi besedil, ki jih je potrebno prevesti. Proces prevajanja je dvostranski proces, ki temelji na tesnem sodelovanju med naročnikom, ki mora zagotoviti ustrezno pripravljeno različico končnega besedila ter prevajalsko agencijo.

Kaj odlikuje kakovostno prevajalsko agencijo?

Zaupanje v prevajalsko agencijo, ki se s poslovnimi kodeksi zavezuje odličnosti priprave prevodov, za vsako globalno uperjeno podjetje zagotovo predstavlja tako finančno kot tehnično optimalno odločitev. Vsaka panoga govori svoj jezik, zatorej je tudi od posameznega prevajalca nemogoče pričakovati, da bi lahko obvladal vse stroke tega sveta. Naloga vsakega koordinatorja prevajalskih projektov je, da za naročnikove potrebe izbere najprimernejšega prevajalca, ki bo z izkušnjami in strokovnostjo poskrbel za brezhiben prevod v predhodno dogovorjenem roku.

Ob tem je potrebno upoštevati tudi lokalne značilnosti trga, kjer bo prevod uporabljen. Poleg večletnih izkušenj na posameznih področjih prevajanja, ki zahtevajo svoje specifičnosti, kvalitetno prevajalsko agencijo označuje razpoložljivost, kakovost prevodov, hitrost priprave, zanesljivost, odzivnost, odgovornost, kot tudi upoštevanje predhodno dogovorjenih rokov.