Kaj je združenje prevajalskih podjetij?

Združenje prevajalskih podjetij (ZPP) je luč sveta ugledalo 8. maja 2008, ko se je 26 ustanovnih članov, med katere sodi tudi prevajalsko podjetje Alkemist, s skupnimi močmi zavezalo k uresničevanju skupnih interesov, ki zadevajo razvoj prevajalske dejavnosti, višanja kakovostnih in etičnih standardov ter rasti njenega ugleda in prepoznavnosti. Združenje prevajalskih podjetij deluje v okviru Zbornice poslovno storitvenih dejavnosti (GZS), ob koncu lanskega leta pa je bilo po dobrih štirih letih delovanja sprejeto tudi v članstvo Evropske zveze nacionalnih združenj prevajalskih podjetij (EUATC). Cilji združenja se med drugim kažejo tudi v zastopanju interesov članov ter zagotavljanju poslovnih nasvetov na področju prevajalstva.

Njeni člani smo se v skladu s sprejetim pravilnikom o delu zavezali k zagotavljanju visoke kakovosti prevajalskih storitev, kar tudi sicer v prevajalskem podjetju Alkemist predstavlja osnovno vodilo delovanja. Dolgoletne izkušnje na področju prevajanja in tolmačenja nam omogočajo, da znamo prisluhniti vašim potrebam. Naša skrb za odličnost prevodov temelji na naboru 577 prvovrstnih jezikoslovcev iz 81 držav, ki z bogatimi prevajalskimi izkušnjami zagotavljajo prevode vseh vrst v 110 svetovnih jezikov. Prevod je v prevajalskem podjetju Alkemist v procesu priprave deležen trikratnega pregleda, kar pomeni, da ga poleg prevajalca, ki je zadolžen za prevajanje in korekturo, pregledata tudi lektor, ki mu je jezik prevedenega besedila materni jezik, ter redaktor, ki prevod primerja z izvirnim besedilom ter preveri njegovo ustreznost. V primeru zahtevnejših prevajalskih projektov z vami sodelujemo skozi celoten proces, denimo ob prijavi na mednarodne razpise, ob pripravi revizijskih poročil ali organizaciji konferenc, ter pripravimo ustrezen terminološki slovar. S tem poskrbimo za slogovno ujemanje ter izničimo morebitne nejasnosti in napake v prevodu, ki lahko omajajo vaš ugled.