Najeli ste profesionalne konferenčne tolmače, da bi med konferenco zagotovili visokokakovostno storitev. Spodaj ponujamo nekaj napotkov, kako jim lahko pomagate, da bo lahko konferenčno tolmačenje čim bolje opravljeno: Govorniki Prosimo razdelite vsem govornikom potrebna navodila v zvezi s potekom in izpeljavo tolmačenja, ki vam jih bo z veseljem zagotovil ponudnik tolmaških storitev. Gradiva Razpon znanja tolmačev je širok, vendar nikakor ne morejo biti strokovnjaki na vseh področjih. Da jih čim bolje seznanite s tematiko vašega dogodka, vas prosimo, da vsa gradiva v vseh jezikih zagotovite čim prej. Gradiva bodo tolmači preučili in si pripravili osebne slovarčke. Tako bodo bolje pripravljeni Celotna novica  Slovenija postaja s svojo s slikovito in kakovostno ponudbo kongresnih storitev ena izmed najbolj priljubljenih točk za organizacijo mednarodnih dogodkov. Imena slovenskih mest, kot so Ljubljana, Bled in Portorož, so vedno bolj opazna na zemljevidu organizatorjev, ki v njih prepoznavajo privlačne kongresne destinacije  v neposredni bližini morja, gora ali urbanega vrveža. Ker tovrstna srečanja spajajo raznolike kulture, poglede ter navsezadnje jezike, je za uspešen pretok informacij za organizatorja tovrstnih prireditev ključno kakovostno tolmačenje.   KAKŠNO TEHNIČNO OPREMO ZAHTEVA TOLMAČENJE STROKOVNIH KONFERENČNIH DOGODKOV? Hiter tehnološki razvoj je veliko sprememb prinesel tudi za tolmače. Internet je omogočil dostop do vedno potrebnih virov Celotna novica V času bliskovitega globalnega povezovanja, je v poslovnem svetu nemoten pretok informacij ključnega pomena. S tem dobiva čedalje večjo veljavo tolmač, strokovnjak za sporazumevanje med pripadniki različnih kultur, ki se ukvarja z neposrednim ustnim prevajanjem. Tolmač danes tolmači za različne namene, denimo za skupnost ali konferenčne potrebe, zato glede na izvedbo ločimo različne oblike tolmačenj, denimo šepetano in znakovno, med najpogostejši obliki pa štejemo simultano ter konsekutivno tolmačenje. KAJ JE KONSEKUTIVNO IN KAJ SIMULTANO TOLMAČENJE?    Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač sedi/stoji poleg govornika in za njim prevaja govor po v naprej dogovorjenih sklopih. Pri tem je vse kar tolmač potrebuje Celotna novica Naslov dogodka: Zdravstveno varstvo otrok Naročnik: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Izvajalec: Prevajalska agencija Alkemist  Na Brdu pri Kranju so se zbrali eminentni gostje, udeleženci mednarodne konference z naslovom Zdravstveno varstvo otrok. Prične se uvodni nagovor. Nasmešek na obrazih slušateljev. Vsi se razumejo. Kako je to mogoče? Naročnik je zagotovil simultano tolmačenje dogodka v tri jezike. Simultano tolmačenje poteka v kabinah, prevod pa slušatelji poslušajo s pomočjo slušalk in prenosnih sprejemnikov. Za tolmačenje posamezne jezikovne kombinacije sta vedno potrebna dva tolmača, ki se po prevajalskih standardih izmenjujeta vsakih 15 do 20 minut. Tehnično osebje Prevajalske agencije Alkemist je dvorano ozvočilo Celotna novica