Slika: Slovenska narečja, razdeljena v sedem narečnih skupin. Narečje, ki mu s tujko pravimo tudi dialekt, je jezikovna zvrst, specifična za prebivalce določenega ozemlja, ki se ponaša z lastnim besediščem, glasoslovjem ipd. Slovenščina je zaradi bogate zgodovine naseljevanja Slovenije in njene geografske lege na razpotju med romanskimi in germanskimi jeziki narečno zelo razčlenjena, saj pozna približno 50 različnih narečij, ki jih delimo v sedem narečnih skupin, med seboj pa jih ločimo s pomočjo izoglos – črt, ki povezujejo kraje z enakimi jezikovnimi pojavi. Celotna novica