Slovenska narečja

                                 Karta slovenskih narečij

   Slika: Slovenska narečja, razdeljena v sedem narečnih skupin.

Narečje, ki mu s tujko pravimo tudi dialekt, je jezikovna zvrst, specifična za prebivalce določenega ozemlja, ki se ponaša z lastnim besediščem, glasoslovjem ipd. Slovenščina je zaradi bogate zgodovine naseljevanja Slovenije in njene geografske lege na razpotju med romanskimi in germanskimi jeziki narečno zelo razčlenjena, saj pozna približno 50 različnih narečij, ki jih delimo v sedem narečnih skupin, med seboj pa jih ločimo s pomočjo izoglos – črt, ki povezujejo kraje z enakimi jezikovnimi pojavi.

Slovenska narečja, razčlenjena na podlagi narečnih skupin, prikazuje spodnja tabela:

 

dolenjska narečna skupina gorenjska narečna skupina koroška narečna skupina panonska narečna skupina primorska narečna skupina rovtarska narečna skupina

 štajerska narečna skupina 

dolenjsko gorenjsko mežiško haloško briško cerkljansko južnopohorsko 
vzhodnodolenjski govor

vzhodnogorenjsko

obirsko medmursko

banjško

črnovrško kozjansko-bizeljsko
severnobelokranjsko  selško podjunsko prekmursko čiško horjulsko posavsko
južnobelokranjsko    rožansko prleško istrsko poljansko srednjesavinjsko 

kostelsko

  severnopohorsko-remšniško slovenskogoriško kraško škofjeloško srednještajersko
mešani kočevski govori   ziljsko   nadiško tolminsko zgornjesavinjsko
     kranjskogorski govor   notranjsko  baški govor  solčavski govor
        obsoško    kozjaški govor
        rezijansko    zagorsko-trboveljski govor
        tersko   laški govor 
       

rižansko

  sevniško-krški govor
        šavrinski govor