Kaj je to strojno prevajanje?

Kaj je to?

Ko govorimo o strojnem prevajanju, govorimo o računalniškem, programsko podprtem prevajalskem sistemu, ki vsebine samostojno in brez posredovanja človeka prevaja iz enega jezika v drug jezik. Od prvih poskusov strojnega prevajanja v 50. letih preteklega stoletja, ko je računalnik le zamenjal posamezno besedo v besedilu z njegovo ustreznico v ciljnem jeziku, je s pojavom interneta strojno prevajanje močno napredovalo.

Čemu služi?

Strojno prevajanje pospešuje prevajalske procese in zmanjšuje stroške prevajanja vsebin. Njegova velika prednost je, da lahko hitro in enostavno povečuje razpoložljivost prevedenih vsebin. Kakovost prevodov se razlikuje glede na zmožnosti programskega orodja, običajno pa tovrstni sistemi zahtevajo posredovanje človeka. S posegom ljudi v obliki predhodnega urejanja ali vnašanja naknadnih popravkov, je lahko njihova zanesljivost bistveno večja. Ker strojno prevajanje še ni najbolj zanesljivo, se danes uporablja predvsem v neformalni rabi za hitro razumevanje kratkih in enostavnih sestavkov.

Zakaj je strojno prevajanje pomembno?

Ljudje v današnjem času ustvarjamo vse več vsebin. Po nekaterih podatkih smo samo v zadnjih letih ustvarili 90 % vseh, ki so danes na voljo. Posledice slednjega se kažejo v tem, da je s pospeševanjem rasti količine podatkov na voljo premalo sredstev in prevajalcev, s pomočjo katerih bi jih lahko prevedli in zadostili potrebam globalnega trga.

Strojni prevajalniki obljubljajo pospešeno povečanje obsega prevedenih podatkov v različnih jezikih. Da bi lahko prevajalci v prihodnosti ugodili hitrim in vse obsežnejšim zahtevam po kakovostnem prevajanju, bodo morali ugotoviti, kako strojno prevajanje vključiti v delovne procese. Strojno prevajanje bo orodje prihodnosti, s pomočjo katerega bodo prevajalci urejali prevedene dokumente in jih slogovno ter pomensko prilagajali v ciljnem jeziku.