Zbrali smo nekaj najpogostejših popačenj, ki jih ljudje povezujemo s prevajalskim poklicem: Vsakdo, ki je otroštvo preživel v tujini ali je v osnovni šoli pokazal zanimanje za tuje jezike, že lahko prevaja. Med prevajanjem, tolmačenjem in transkripcijo ni nobenih razlik. Dober prevajalec za pripravo prevoda ne potrebuje nobene literature. Prevajalce bo vsak hip nadomestil računalnik. Prevajalci ne rabijo vedeti, kako besede pravilno črkovati. Za slednje lahko uporabijo črkovalnik na njihovem računalniku. V prevod, ki ga je prevedel dober prevajalec, ni potrebno posegati, prav tako ga ni potrebno posebej lektorirati. Dobre prevajalce je moč srečati na vsakem koraku. Prevajalec ste že, če Celotna novica Med procesom učenja tujega jezika vas lahko obide misel, da ga nikdar ne boste obvladali tako dobro, da bi ga lahko tudi prevajali. A v življenju moramo nekje začeti. Nobene stvari ni moč  opraviti brez naporov, zato moramo tudi z jezikom neprestano delati in pri tem napredovati. Če se odločate za poklic prevajalca in niste prepričani, ali ste zanj primerni, preverite karakteristike dobrega medjezikovnega posrednika.   Učenje novih besed vam mora predstavljati neizmerno veselje Dober prevajalec mora poznati veliko, veliko besed. Četudi slednje zveni očitno, velja dejstvo, da učenje besed vsakomur ne prinaša užitkov. Pa vendarle,kot bodoči prevajalec se ne smete ustaviti Celotna novica Ne glede na to, ali svoje delo opravljate v Microsoftovem Officu ali si pomagate s prevajalskimi orodji, kakršni sta denimo Trados ali MemoQ, ste se prav gotovo že srečali z bližnjicami, ki jih lahko prikličemo na tipkovnici. Slednje nam pri prevajanju ali urejanju prevodov prav gotovo pomagajo pohitriti delo, zato jih je priporočljivo čim prej osvojiti. Pa vendar, Office pri hkratnem pritisku tipk ali ob pritisku tipk v določenem zaporedju nudi preko sto različnih možnosti in skoraj nemogoče je, da bi si zapomnili vse. Pri prevajanju se pogosto srečujemo s pritiskanjem istih kombinacij, s pomočjo katerih lahko odpiramo, shranjujemo ali zapiramo Celotna novica Pri pripravi prevodov je potrebno veliko pozornosti nameniti vsebinski ustreznosti, slovnični pravilnosti in vsesplošni kakovosti, a potrebno je upoštevati tudi kulturne in druge značilnosti okolja, v katerem bo prevod uporabljen, zakar osrednjo vlogo prevzameta prevajalec in lektor. Ljudje se pri učenju jezikov običajno najprej naučimo enega jezika, jezika, s katerim prvič pridemo v stik preko naših staršev ali skrbnikov in se pozneje v njem tudi najlažje izražamo. Pravimo mu materni jezik. Večina prevajalcev se je enega od jezikov, v katerega oz. iz katerega prevaja, naučila na novo, zato je to njihov t. i. tuj jezik. Ker sami ne poznajo vseh Celotna novica