5 stvari, ki jih nikdar ne smeš izreči prevajalcu

Najti dobrega prevajalca ni enostavno, tako kot tudi ne dobrega zobarja, odvetnika ali katerega drugega storitvenega ponudnika. Pa vendar so prevajalske usluge zunaj jezikovnih krogov velikokrat premalo cenjene, največkrat pa mislimo, da se lahko jezikovnih opravil lotimo kar sami. Poglejmo si nekaj najpogostejših primerom, s katerimi se prevajalci srečujemo:

 

“Saj bi prevedel sam, a preprosto nimam časa.”

Strinjamo se lahko, da je poznavanje tujih jezikov danes nuja. A četudi jezike poznamo nismo dovolj kvalificirani, da bi jih tudi prosto prevajali. V prvi vrsti nismo materni govorci jezika ter tako ne poznamo kulturnih raznolikosti ciljnega okolja. Izziv lahko sprejmemo za zabavo in osebno izkušnjo, brez ustrezne kvalifikacije pa nikakor ne tudi v poslovne namene, saj bi se s tovrstnim dejanjem lahko hitro ustrelili v koleno. Sposobnosti in znanja prevajalca segajo veliko dlje od razumevanja jezika.

 

“Prevod ne rabi biti popoln, razumljivo naj bo zgolj bistvo”

Prevajalci se v vsako prevajalsko nalogo podamo z vsemi razpoložljivimi sredstvi in znanji. Težko je za hip pozabiti svoja osvojena prevajalska znanja ter že zaradi narave dela oddati nepopoln prevod. Slednja opravila hipno in povsem brezplačno že dovolj dobro opravljajo spletni prevajalniki, zato si je v tovrstnih primerih moč pomagati tudi z njimi.

 

“Zakaj je upoštevate količinskega popusta?”

Prevajalci ne trgujemo z blagom in ne moremo zniževati stroškov z nabavo velikih količin iskanih proizvodov. Prevajalstvo sodi med intelektualne storitve. Več avtorskih strani, ki jih bo potrebno prevesti, predstavlja tudi več truda in vloženega časa, ki ga ni moč povrniti. Zaradi tega so količinski popusti stvar vsakega posameznika oziroma dogovora.

 

“Zakaj se mora tvoje ime pojaviti na moji knjigi?”

Veliko zakonov, ki zadevajo avtorkse pravice, prevajalstvo tretirajo kot izvedbeno oziroma samostojno delo. Zato so tudi avtorji prevodov upravičeni do avtorskih pravic, ne da bi slednje kakorkoli vplivale na pravice avtorja. V primeru, da se prevedeno delo dobro prodaja, si delež zaslug lahko lasti tudi dober prevod in prav je, da je za slednje tudi nagrajeno.

 

“Ponudbe preostalih prevajalcev so bistveno nižje od vaše. Zelo radi bi sodelovali z vami, če bi le znižali vašo postavko.”

Iskanje zanesljivih prevajalcev oziroma prevajalske agencije lahko naročniku predstavlja velik izziv. Tako kot povsod, tudi pri prevajalstvu velja, da je kvaliteta storitev primerljiva s ceno za stran prevoda. Cena se odraža v izkušenosti prevajalca ter času, ki ga bo posvetil pripravi prevoda. Ker je bilo veliko sredstev in naporov vloženih v pripravo izvirnega dokumenta, se mora enaka pozornost nameniti tudi prevodu, nenazadnje je namenjen ciljnim občinstvom, ki se sporazumevajo v nekem drugem jeziku, v njih pa ni priporočljivo vzbuditi sum, da imajo pred seboj površno besedilo.