Umlauti v digitalni dobi

Črke s preglasi v digitalni dobi povzročajo veliko preglavic, težko jim je slediti, s težavo jih prikličemo na zaslon, v vsakodnevni elektronski komunikaciji pa lahko kaj hitro tvegamo, da se naslovniku črka ne bo pravilno izpisala ali bo sporočilo celo za vedno izgubljeno.

Pri nas se vsakodnevno srečujemo tudi s priimki germanskega izvora, ki vsebujejo nemške preglase oziroma umlaute. Slovenski pravopis veli, da v takšnih primerih črke ü, ö, ä in ß zamenjujemo z ue, oe, ae in ss. München, Köln, Händel, Gauß tako postanejo Muenchen, Koeln, Haendel, Gauss. 

V primeru, ko nismo prepričani, ali bo priimek pravilno izpisan tudi na ekranu prejemnika sporočila, je umlaute najbolj priporočljivo zapisovati na način, kot ga navaja pravopis. Nußbaum postane Nussbaum, Pfannendörfer pa denimo Pfannendoerfer.

Umlauti na slovenski tipkovnici

Če besedilo zapisujemo v nemškem jeziku in nagovarjamo nemške govorce, je umlaute na slovenski tipkovnici najlažje priklicati na sledeči način:

ß dobimo z Alt Gr+ć
ü dobimo z Alt Gr+? pri čemer dobimo preglas (umlaut) in nato pritisnemo u
ä dobimo z Alt Gr+? pri čemer dobimo preglas (umlaut) in nato pritisnemo a
ö dobimo z Alt Gr+? pri čemer dobimo preglas (umlaut) in nato pritisnemo o
za veliko črko Ü, Ö ali Ä pa na koncu pritisnemo veliko črko U, O ali A (držimo Shift)

Ste se tudi sami znašli v jezikovni zagati? Povprašajte nas za nasvet!