Sodni prevod in njegove posebnosti

Sodni prevod je posebna oblika prevoda, ki se uporablja v uradne namene ter poleg upoštevanja jezikovnih, slovničnih ter drugih pravil zahteva priloženo izjavo sodnega tolmača. Prevajanje uradnih dokumentov lahko izvajajo le usposobljeni prevajalci oziroma sodni tolmači, ki so opravili poseben izpit na ministrstvu za pravosodje ter s svojim žigom in podpisom jamčijo, da prevod ustreza originalu. Vsak tolmač je zaprisežen za določeno jezikovno kombinacijo, v katero tudi sodno tolmači, sodni prevod pa se od navadnega prevoda razlikuje po tem, da je uradno veljaven v tujini.

Prevodov ni potrebno vselej sodno overiti, zato se je o slednjem potrebno predčasno pozanimati. V uradne namene se najpogosteje zahtevajo sodni prevodi spričeval, rojstnih in potnih listov, zdravniških izvidov, potrdil o nekaznovanosti, policijskih zapisnikov, izpisov iz registra, spričeval, pooblastil, potrdil o zakonskem stanu ter drugih dokumentov.

KAKO PREPOZNAM SODNI PREVOD?

 

Sodni prevod vselej sestoji iz izvirnega besedila, overjene (overitev lahko izvedete pri notarju oziroma na upravni enoti) ali navadne kopije, ki se nahaja na vrhu pripravljenega dokumenta ter prevoda sodno zapriseženega tolmača v ciljnem jeziku, denimo angleščini. Sodni tolmač mora k dokumentu priložiti tudi podpisano in žigosano izjavo o ustreznosti prevoda ter podatke o tolmaču, s čimer jamči za ustreznost prevedenega besedila in zanj tudi odgovarja. Sodni prevod je vselej žigosan ter zvezan z vrvico, da se dokumenta ne izgubita.