Sodni prevodi in sodno prevajanje

Vse odkar obstajajo potrebe po sporazumevanju, vse odkar obstajajo različni narodi in jeziki, vse od tedaj poznamo tudi potrebe po prevodih, prevajalcih in tolmačih. Do danes se je prevajalstvo oblikovalo v samostojno strokovno vejo, ki s svojo dejavnostjo zagotavlja nemoten pretok informacij med vsemi Zemljani, kjerkoli in kadarkoli. S sporazumevalno močjo je prevajalstvo svoj prostor našlo tudi v sodstvu, kjer pa zaradi možnosti zlorabe zahteva poostren nadzor. Tako obstaja prevajalska prvina, ki je znotraj vseh narodov in vseh jezikov sveta posebej nadzorovana. Sodno prevajanje ji je ime.

sodno prevajanje

 

Sodno prevajanje zadeva pripravo prevodov uradnih dokumentov za potrebe ljudi, ki na uradih ali sodiščih doma in v tujini ne morejo nastopati z dokumentacijo v uradnem jeziku njihove države.  V kolikor torej želijo na sodišču uporabiti želeni dokument, ga morajo predhodno prevesti v ciljni jezik ter dokument sodno overiti. Sodni prevodi veljajo za uradne dokumente, ki jih lahko uporabljamo na uradih doma in po svetu.

Osebe, ki skrbijo za pripravo sodnih prevodov, imenujemo sodni tolmači. Posamične države imajo različne normative, ki zadevajo pridobitev pooblastil za opravljanje omenjenega poklica. V Sloveniji mora oseba, ki želi sodno tolmačiti oziroma opravljati pisno prevajanje pravnih dokumentov, najprej doseči ustrezno jezikovno izobrazbo, pri čemer mora obvladati vsaj dva jezika. Pokazati mora odlično poznavanje pravne stroke ter pravnih sistemov držav, v jezike katerih tolmači. Predno zapriseže na ministrstvu za pravosodje in pridobi naziv sodnega tolmača, mora uspešno opraviti ustrezne tečaje in izpite. Priporočljivo je, da se predno dodobra zagrize v svoje delo, posvetuje tudi z odvetniškimi družbami, sodiščem in drugimi sodnimi tolmači ter tako pridobi nekaj koristnih napotkov pri opravljanju svojega dela. Napake v sodnih prevodih so namreč nedopustne, zato sodni tolmač v primeru le teh tudi sodno odgovarja.

Kako poteka sodno prevajanje?

 

Sodni tolmač se na sodno prevajanje pripravi tako, da najprej preveri dokument, ki ga je potrebno prevesti, ter si ob njem pripiše primerne opombe. Pravna terminologija je lahko izredno zahtevna, saj lahko že posamičen termin v sebi skriva mnogo pomenov, ki jih mora sodni tolmač razbrati in ustrezno prevesti.Najverjetneje bo potrebno določene izraze preveriti tudi v pravnih priročnikih in slovarjih. Šele nato lahko prične s pripravo prevoda.

Sodni prevodi so vselej zvezani z izvirnikom, dokument pa tolmač pripravi tako, da na vrh vselej položi izvirni dokument, na katerem temelji prevod. Slednjega položi izpod izvirnika, na koncu pa priloži še svojo izjavo z ustreznimi osebnimi podatki, s čimer jamči za ustreznost pripravljenega prevoda.  Sodni tolmač izvirnik, prevod in izjavo skupaj zveže z vrvico ter dokument žigosa. 

 V prevajalski agenciji Alkemist imamo bogate izkušnje na področju priprave sodnih prevodov. Tako si lahko pri nas zagotovite sodno prevajanje spričeval, rojstnih listov, potrdil o nekaznovanosti, policijskih zapisnikov, potrdil o nekaznovanosti, zdravniških izvidov, pogodb, certifikatov, izpisov iz registra, pooblastil, potnih listov, diplom ter mnogih drugih dokumentov.