Kako se pripraviti na tolmačenje

Na prihajajoči konferenci želite kot organizatorji zagotovili profesionalno tolmačenje za medsebojno razumevanje udeležencev iz različnih dežel in kultur. Tolmači bodo ob prenašanju sporočila občinstvu vaši tesni sodelavci, da pa bodo lahko delo vrhunsko izpeljali, jim lahko pomagate z naslednjim:

Če imate besedilo ali opombe vaše predstavitve/vašega nastopa zapisane (tudi če se jih ne boste strogo držali), jih je podjetju, ki bo tolmačenje organiziralo, priporočljivo posredovati. Tolmači ne prevajajo dobesedno, temveč pomensko, zato morajo biti seznanjeni z vašo tematiko in terminologijo. Tolmači Prevajalske agencije Alkemist so pogodbeno zavezani k spoštovanju poslovne skrivnosti. Vsebina vašega dokumenta bo obravnavana kot zaupna in na vašo željo vam bomo gradiva po končanem delu tudi vrnili.

Če je vaša razprava tehnične narave, zagotovite tolmačem ustrezno terminologijo ali predhodne razprave na obravnavano temo, lahko tudi v drugih jezikih. S tolmači se lahko tudi sestanete, tako boste lahko razjasnili posebnosti vaše predstavitve in izboljšali vaš nastop.

Če želite prikazati film, predstavitev v programu PowerPoint ali diaprojekcijo, tolmačem zagotovite scenarij ali kopijo projekcije, saj jim s tem olajšate tolmačenje. Prevajalske kabine so večkrat nameščene daleč od platna, zato je tolmačem besedilo, ki ga imajo pred seboj, v veliko pomoč.

Med branjem govora/scenarija se rado primeri, da govorec prične hitreje podajati sporočilo, kar pomeni, da se sporočilo lahko izgubi. Priporočljivo je, da se vnaprej odmeri dolžino govora. Idealen delovni pogoj za tolmača je 1 stran (40 vrstic) v 3 minutah.

Preden se predavanje prične, se je potrebno prepričati, ali je  mikrofon vključen. Odsvetujemo trkanje po mikrofonu ali pihanje vanj, saj povzroča zelo neprijeten zvok v slušalkah tolmačev. Za preizkus delovanja mikrofona je dovolj kratek nagovor, kot »Dober dan« ali »Hvala lepa, g. direktor«. 

V kolikor je govorčev nastop dinamične oblike, je priporočljiva uporaba kravatnega oziroma prenosnega mikrofona. Brez mikrofona tolmači v zvočno nepropustnih kabinah govorca namreč ne morejo slišati, ne glede na to, kako naglas govori, zaradi česar bo tolmačenje izpeljano neprofesionalno.

Govorcu pripravite tudi sprejemnik s slušalkami,  da bo na koncu lahko sledil vsem vprašanjem v različnih jezikih.