Prevajanje ruščine

Rusijo so skozi zgodovino zaznamovale številne migracije, oblikovane ruske narodnostne skupnosti v migrantskih predelih sveta pa so svojo govorico prilagodile okolju, v katerem živijo ter oblikovale svoje dialekte. Ne glede na vrhunsko poznavanje ruščine, se le-ta  zaradi prevzemanja besed iz različnih okolij povsod po svetu nekoliko razlikuje, zato je prevajanje ruskega jezika še posebej zahtevno opravilo.  

Ruščina je poglavitni jezik slovanske jezikovne verige. Kot uradnega ga priznavajo v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu in Kirgizistanu, široko razširjen pa je tudi na območjih Ukrajine, Moldavije, Latvije, Estonije ter drugih nekdanjih članic Sovjetske zveze. Poleg arabščine, kitajščine, angleščine, francoščine ter španščine, ruski jezik uvrščamo med šest uradnih jezikov Organizacije združenih narodov, s približno 140 milijoni naravnih ter vsaj toliko preostalih govorcev pa  sodi med najbolj razširjene jezike na svetu.

Prevajanje v ruščino je tudi zaradi obsežnosti tržišča in z njim povezanimi poslovnimi cilji slovenskih podjetij, ena izmed ključnih jezikovnih storitev prevajalske agencije Alkemist, saj želimo nastopati kot zanesljivi partner ter vam zagotavljati prevode v trenutku, ko jih potrebujete.

Pri prevajalskem podjetju Alkemist s procesom lokalizacije vaše prevode prilagodimo ciljni skupini, ki ji je prevod namenjen. S skupino vrhunskih prevajalcev, ki domujejo na območju, kjer bo vaš prevod uporabljen, vam zagotavljamo najkakovostnejšo prevajanje v ruski jezik, saj se zavedamo, da je poslovne partnerje potrebno nagovarjati v jeziku, ki ga najbolje razumejo.

 

Dodatne informacije ter naročila lahko naslovite na brezplačno telefonsko številko 080 777 777  ali email naslov prevodi@alkemist.si. Alkemistove projektne vodje vam bodo za prevajanje ruščine pripravile najprimernejšo ponudbo.