Prevajanje medicinskih besedil

Medicinska besedila sodijo med najzahtevnejše prevajalske izzive, saj od prevajalcev zahtevajo zbranost, hitrost in svojevrstno natančnost, od katere so pogosto odvisna tudi življenja. Zaradi svoje kompleksne jezikovne sestave je za prevajanje medicinskih besedil potrebno zagotoviti izobražene in odlično strokovno podkovane prevajalce, ki morajo svojo vrhunskost dokazovati z ustrezno pridobljeno izobrazbo.

Pri Alkemistu stremimo k zagotavljanju najkakovostnejših prevodov, zato prevajalci, zadolženi za področje medicine, niso zgolj jezikoslovci, marveč se ponašajo z dolgoletnimi prevajalskimi izkušnjami ter odličnim poznavanjem strokovnega besednjaka, ki ga pri prevajalski agenciji vseskozi dopolnjujemo s pripravo specifičnih glosarjev. V proces prevajanja vključujemo naravne govorce, prevajalce in strokovnjake za kardiologijo, nevrologijo, dermatologijo, psihiatrijo ter druge medicinske veje, ki se vašemu primeru posebej posvetijo. V zahtevnejše projekte vključujemo koordinatorja, ki skrbi za ustrezno prevajanje besedila, slogovno ujemanje, upoštevanje rokov ter je v stiku z vami skozi celoten prevajalski proces.

Spopademo se lahko z najrazličnejšimi besedili, kot so:

  • certifikati
  • medicinske brošure
  •  medicinski katalogi
  • klinična poročila
  •  zdravstveni kartoni
  • zavarovalniške terjatve
  • navodila za uporabo medicinskih naprav
  • medicinski patenti
  • spletnih strani
  • zdravstveni terminološki slovarji

Zaradi specifične terminologije so zdravstvena besedila težko razumljiva. Pri zagotavljanju kakovosti prevodov je zato izrednega pomena poznavanje jezikovnih in kulturnih zakonitosti okolja, v katerem se bodo dokumenti uporabljali. S skrbno načrtovanim procesom prevajanja in večkratnim pregledom prevodov, preprečujemo napake in jamčimo za kakovost prevedenih besedil.

Medicinske prevode prevajamo v 110 svetovnih jezikov, najpogosteje nudimo:   

Za več informacij ali naročila strokovnih medicinskih oziroma zdravstvenih prevodov se obrnite na naš e-poštni naslov prevodi@alkemist.si ali brezplačno telefonsko številko 080 777 777.