Prevodi v nemščino
Sandra Pečnik

Sandra Pečnik                     vodja projektov

Nemščino uvrščamo med največje germanske jezike na svetu. Danes je široko razširjena na področjih Nemčije, Avstrije, Švice, Luksemburga, Belgije, zaznati pa jo je moč tudi pri nas. V določenih predelih Slovenije se jo učijo že učenci osnovne šole, kot izbirni jezik pa je zaradi številnih priložnosti  zelo razširjena tudi med srednješolci. V globalnem svetu je nemški jezik pogost spremljevalec številnih delovnih mest, ki zahtevajo odlično poznavanje jezika, vse pogostejši pa so tudi prevodi v nemščino, ki jih zahtevajo tržišča, kjer nemščino priznavajo kot uradni jezik.

Vsesplošna razširjenost nemškega jezika s seboj prinaša literaturo, filmska ter druga umetniška dela, tehnična in strokovna besedila ter dokumentacijo v dotičnem jeziku. Tako kot  govor, del vsakodnevnega sporazumevanja predstavlja tudi pisna komunikacija, s katero nagovarjamo sorodnike, prijatelje, poslovne partnerje ali javne ustanove. Ker se  potrebe po razumevanju iz dneva v dan povečujejo, vse pomembnejšo vlogo predstavljajo prevajalci, ki so strokovno usposobljeni za prevajanje jezikov in imajo bogate izkušnje iz raznolikih  področij prevajanja. Prevajalci nemščine tako jamčijo, da bodo prevodi v nemščino ali prevodi iz nemščine slovnično in vsebinsko brezhibni.

Kvalitetni in brezhibni prevodi v nemščino, prilagojeni tako ciljni javnosti, kot kulturnim značilnostim okolja, so  posebnost prevajalske agencije Alkemist. V proces prevajanja vključujemo naravne govorce, ki jim je jezik, v katerega prevajate, materni jezik, in vaše besedilo prilagodijo specifičnim zakonitostim okolja.