Prevodi v angleščino

 

Najverjetneje ni potrebno posebej izpostavljati pomena angleščine v globalnem svetu. Informacijska revolucija, ki je z razmahom množičnih medijev, svetovnega spleta ter pametnih mobilnih naprav segla v vsak žep, je spodbudila težnjo po razumevanju,  informiranju ter komuniciranju z ljudmi iz vsega sveta,  angleščino pa ustoličila kot mednarodni jezik. Kar 80% vseh vsebin, ki jih danes beležimo na svetovnem  spletu, je ustvarjenih v angleščini. Germanskem jeziku, ki ga govori in piše približno milijarda zemljanov, kar pomeni, da je tudi za vse poslovne subjekte z njo najlažje nagovarjati globalna občinstva. Prevodi v angleščino so tako za vsako podjetje, ki se želi predstaviti tujemu tržišču, nujni. Pri tem je potrebno paziti, da je raba angleščine brezhibna, saj kvaliteta vsebin neposredno vpliva na ugled podjetja.  Že napačna slovnična raba lahko izniči dolgoletni trud, kaj lahko pa se zgodi, da občinstvo, ki se ga nagovarja, vsebin sploh ne razume. 

V prevajalski agenciji Alkemist smo specializirani za prevajanje angleščine, ponašamo pa se  z dolgoletnimi izkušnjami prevajanja tudi drugih tujih jezikov. Kakovost prevoda v angleščino ali drug tuji jezik vselej postavljamo na prvo mesto, zato pred oddajo dokumenta le-tega vselej trikrat pregledamo. Prevodi v angleščino gredo tako vselej skozi roke prevajalca, ki prevod pripravi, lektorja, ki je naravni govorec in razume jezikovne specifičnosti okolja, v katerem bo prevod uporabljen, na koncu pa ga pregleda še koordinator projekta, ki je po izobrazbi jezikoslovec.

Ker med seboj ločimo besedila različnih namembnosti, denimo leposlovna, strokovna, tehnična, finančna idr., je potrebno pri prevodih vselej upoštevati specifično terminologijo. V prevajalski agenciji Alkemist zato z vami pripravimo glosar izrazov, ki ga tekom procesa prevajanja upoštevamo, v primeru zelo ozko usmerjenih strokovnih področij pa po potrebi vključimo tudi strokovnjake, ki poskrbijo za terminološko usklajenost.  Na takšen način zagotovimo, da so prevodi v angleščino ali prevodi iz  angleščine ciljni javnosti povsem razumljivi.