Zakaj je prevajanje bolje prepustiti naravnim govorcem?

Poznavanje kulturnih raznolikosti okolij je za kakovostno prevajanje besedil ključnega pomena. Migracijski procesi, ki jih spodbuja globalizacija, od prevajalca zahtevajo nenehno premagovanje jezikovnih pregrad, poznavanje jezikovnih okoljskih specifičnosti ter brezhiben in nemoten prenos informacij. Pri tem je priporočljivo angažirati naravne govorce, izobražene jezikoslovce, ki živijo v državi, kjer bo prevod uporabljen. Ne glede na namembnost vaših sporočil, je njihov prenos v tuj jezik (t.i. prevajanje) potrebno opraviti nadvse natančno. Zavedati se je potrebno, da  le-ta pogosto predstavljajo prvi stik z vami in vašimi dejavnostmi, na podlagi njih pa si je moč hitro izoblikovati mnenje. 

 

Zakaj je prevajanje bolje prepustiti naravnim govorcem?

 

Prevajanje v ciljni jezik je najbolje prepustiti prevajalcu, ki mu je jezik prevajanja materni jezik, in ki izvira iz države, kjer bo prevod uporabljen. Naravni govorec namreč zelo dobro pozna okoljske specifike njegove rabe. V besedilo zna vključiti najprimernejše inačice v tujem jeziku, saj pozna in razume njihov širši kontekst. Pri prevodu se prevajalec namreč pogosto srečuje s problemom terminov, ki nosijo več različnih pomenov. Naravni govorec lahko pravilno odloči  najprimernejšo rabo, in sicer glede na ciljna občinstva, kontekst ali kulture. Uporablja tudi ustrezne  metafore in idiome, značilne zgolj za določen jezik, ter jezikovne figure, ki  so tesno povezane s poglobljenim jezikovnim znanjem in jih običajni jezikoslovci lahko sprevidijo. Naravni govorci s svojim znanjem in poglobljenim smislom za različna ciljna občinstva jamčijo, da bo oddano besedilo popolnoma razumljivo in slovnično brezhibno.