Kaj odlikuje dober prevod?

Prevode vsakodnevno potrebujemo za najrazličnejše namene – naj si bo to življenjepis, povzetek nalog, predstavitve podjetij ali denimo sodno overjen prevod. Dejavnikov, ki dober prevod ločijo od slabega, je veliko, prične se že s kakovostjo sestave izvirnika. Priporočljivo je, da je jezik v izvirnem besedilu čim bolj enostaven, jedrnat in razumljiv, saj je s tem moč zmanjšati napačne interpretacije. Izogibajte se dolgim stavkom, saj lahko ti neposredno vplivajo na strukturo besedila v ciljnem jeziku. Pomislite tudi na to, komu je besedilo namenjeno ter ne uporabljajte fraz, ki so značilne zgolj za specifično okolje. Politika prevajalske agencije Alkemist je, da skušamo prevode kar najbolj približati izvirniku, vsekakor pa vam z izkušeno in strokovno podkovano ekipo prevajalcev omogočamo prilagoditev besedila ciljnim javnostim v drugih državah.

Pri tem se je potrebno zavedati, da prevajanje ne pomeni zgolj iskanja ustreznih izrazov v drugem jeziku, ki bodo najbolje približali želeni pomen. Prevajanje vključuje tudi kulturne raznolikosti okolja, v katerem se bo prevod uporabljal. V prevajalski agenciji Alkemist zato v proces prevajanja oziroma lektoriranja vključujemo tudi t. i. naravne govorce, ki poznajo zakonitosti ciljnega okolja ter dober prevod tudi okolju primerno  prilagodijo. Na ta način se znebimo vseh morebitnih dodatnih nejasnosti v prevodu ter vam omogočimo najkakovostnejšo storitev v katerega koli izmed 110 jezikov.

Dober prevod ne more niti mimo obveznih pregledov, ki odpravijo morebitne slogovne, slovnične ter tipkarske napake. Biti mora terminološko in vsebinsko usklajen. Da bi zagotovili najkakovostnejšo prevajalsko storitev,  v Alkemistu vse prevode vključimo v proces trikratnega pregleda, saj se le tako lahko prepričamo o ustreznosti in brezhibnosti oddanega prevoda.