Kakovostno prevajanje zahteva svoj čas
Prevajanje zahteva svoj čas.

Kakovostno prevajanje zahteva svoj čas.

 

Oblikovanje najrazličnejših dokumentov, pisanje strokovnih člankov, knjig in drugih vrst besedil, vselej zahteva svoj čas. Ker prek njih vstopamo v stik z občinstvi, smo njihovi popolni pripravi pogosto pripravljeni nameniti nekaj več pozornosti. Zmotno bi bilo torej misliti, da je za dosego občinstev v tujini, kakovostno prevajanje besedil moč iizvesti v hipu. 

Prevajalci tako kot pisci za svoje temeljno orodje uporabljajo jezik ter pri tem iščejo najprimernejše izraze v ciljnem jeziku, ki pomagajo vaše ideje preliti na papir.  Najbolj optimalna rešitev je, da za prevajanje besedila predvidimo prav toliko časa, kolikor smo ga porabili za pripravo izvirnika. Izkušen prevajalec je sposoben prevesti med 2100 in 2500 besed na dan, skladno s težavnostjo in strokovnostjo besedila pa se lahko številka tudi zmanjša. Tako je ob naročilu prevoda potrebno upoštevati dolžino besedila ter pri tem predvideti roke, ko prevod potrebujete, saj je stopnja kakovosti njegove priprave oziroma kakovostno prevajanje pogosto pogojeno z razpoložljivim časom, ki ga za prevod namenite. 

Toda ker se v informacijski družbi v času globalnega povezovanja pogosto srečujemo z roki, se je tudi prevajalstvo moralo zahtevam trga prilagoditi. Tako si lahko prevajalci s prevajalskimi orodji, kot sta Trados in MemoQ, olajšajo delo in povečajo svojo produktivnost, za obsežne prevode z zelo kratkim rokom pa je moč angažirati tudi skupino prevajalcev, ki pod budnim očesom koordinatorja projekta pripravljajo prevod. Ker se tovrstni prevodi zaradi vključenosti več ljudi lahko med seboj slogovno razlikujejo, je ob zaključku prevajalskega procesa potrebno ustrezno usklajevanje, saj lahko tako zagotovimo kakovostno prevajanje ter upravičimo vaše zaupanje.