Slab prevod vas lahko veliko stane
Pri nastopu na tujem tržišču je nestrokovni jezikovni pristop za podjetje lahko nemudoma usoden. Ko se slab nagovor ali prevod znajdeta pod drobnogledom medijev, je običajno že prepozno. Konča se z upadom ugleda ter poslovni škodi, ki pri tem nastopi. Slednje je na lastni koži izkusil prehrambeni gigant McDonald’s, ki je želel prek oglasov nagovoriti azijsko etnično skupino v Minnesoti. 64 tisoč tamkajšnjih govorcev jezika Hmong se je vsakodnevno srečevalo s sloganom, ki je bil po njihovem mnenju nesmiseln. »Coffee gets you up, breakfast gets you going,« se je v prevodu na oglasnih panojih pojavil brez presledkov med besedami in zaradi izbranega jezikovnega sloga zvenel povsem nenaravno.
 
Če redaktor prevoda ni specializiran strokovnjak za izvirni ali ciljni jezik, lahko njegovo delo povzroči več škode kot koristi. Največkrat pride do napak, ko prevode preverjajo samooklicani strokovnjaki, ki niso materni govorci jezika, saj jim lahko zaradi nezadostnega poznavanja jezika napaka kaj hitro uide. Dokaz za to je oglas na enem od italijanskih letališč, ki je imel namen prepričati tuje poslovneže o učinkovitosti in točnosti letaliških uslug ter zvišati ugled letališča. Posrečen oglas prikazuje bankovce, zložene v papirnata letala, ki obkrožajo moderen terminal. Na žalost pa je oglas spremljalo 100 besed dolgo besedilo, zapisano skrajno nejasno in slovnično vprašljivo. »A growth without comparison« (s čimer so želeli povedati: Rast brez primerjave). Rast (growth) se v angleškem jeziku uporablja brez člena, s členom (a growth) pa po večini uporabljajo le v medicini in pomeni bula, izrastek ali tvorba. 
 
Za mnenje so povprašali nekega Francoza, vodjo prodaje mednarodnega podjetja, ki meni, da je njegovo znanje angleškega jezika na visoki ravni. Priznal je, da je prevod pomanjkljiv, vendar šele, ko je zagledal izraz na koncu besedila. Beseda »catchment area« (gravitacijsko območje) mu je zvenela skrajno sumljivo. »Zares čuden izraz, gotovo je napačen, mar ne,« je spraševal. A ni bilo tako. Pravzaprav je beseda »catchment« predstavljala eno redkih pravilnosti v omenjenem besedilu.
 

Pa si oglejmo, kaj vse je spregledal:

The only airport wanted by the EU for the Trans European Network.
Prevod: Edino letališče, ki ga EU išče za vseevropsko omrežje.
9.3% increase of passengers.
Prevod: 9,3 % povečanje v potnikih.
The shopping mall with the greatest Fashion Designers of the Made in Italy sector.
Prevod: Trgovski center z najbolj znanimi modnimi oblikovalci področja Izdelano v Italiji.

 

Medtem ko so se na letališču kmalu prenehali ukvarjati s pravilnostjo oz. nepravilnostjo prevoda, je oglas jasen primer odziva, s katerim se lahko dobronamerni naročniki prevoda srečajo, ker niso zmožni presoditi kakovosti prevedenega. Slab prevod je veliko dražji od cene samega prevoda. Odmislimo ceno oglasnega prostora na omenjenem letališču in pomislimo na nasproten učinek prefinjene mednarodne podobe, ki jo je letališče želelo sporočiti.

Nekakovostni prevodi pa imajo lahko posledice tudi za posameznika. Študija, ki jo je leta 2003 objavila ameriška pediatrična akademija, je pokazala, da imata v zdravstvu dva od treh napačnih prevodov klinične posledice. Vodijo lahko v napačno razumevanje delovanja naprav in izdelkov, s čimer ne tvegamo zgolj napak v delovanju, marveč tudi trajne poškodbe ljudi. Čim višji so vložki, tem pomembnejši sta pravilna izbira strokovnjaka (prevajalca) in pravočasna povratna informacija neodvisnih, visoko pismenih naravnih govorcev.