Kako poteka naročilo prevoda?

Proces prevajanja je dvostranski proces, ki zahteva tesno sodelovanje med vsemi akterji, ki so v prevod vključeni, tako naročnika, ki izvede naročilo prevoda, pripravi in posreduje besedilo, kot prevajalske agencije, ki prevod pripravi ter zagotovi kakovost, hitrost, zanesljivost, odgovornost ter upoštevanje rokov. 

Prevod naročujete prvič? Seznanite se s prevajalskim besednjakom ter bodite pripravljeni na vsako vprašanje!

CILJNI JEZIK PREVODA?

V kateri jezik naj bo prevedeno posredovano gradivo? Imate posebne želje glede sloga jezika (britanska angleščina, ameriška angleščina, brazilska portugalščina, ipd.)?

KAJ JE NAMEN PREVODA?

Boste uporabili prevod v interne namene ali ga boste razposlali poslovnim partnerjem? Je prodajni priročnik? Pogodba, prevedena le v informativne namene? Boste prevedeni tekst predstavili ustno?

KDO JE VAŠA CILJNA SKUPINA ?

Kdo bo bralec prevedenega teksta – inženirji, uporabniki, tehniki, splošna javnost? V kateri državi ga boste uporabili? Je potrebno upoštevati posebna določila te države?

KAKŠNA JE TEMATIKA BESEDILA IN KAKO OBSEŽNO JE?

Če lahko obrazložite področje in temo besedila, njegovo tehnično zahtevnost in količino gradiva za prevod, lahko prevajalska agencija hitreje oceni časovni okvir prevoda. Najbolje je posredovati nekaj značilnih strani v predogled, saj lahko tako pohitrite naročilo prevoda ter njegovo izdelavo.

V KOLIKŠNEM ČASU JE POTREBNO PREVOD DOSTAVITI?

Načrtujte projekt prevajanja tako, da prevajalci ne bodo pod časovnim pritiskom. Tako kot izvirni dokument, tudi prevod potrebuje določen čas ‘zorenja’. Hitrost in kratek rok oddaje vplivata na kakovost samega prevoda. Prevajalski standardi velijo, da je prevajalec dnevno sposoben prevesti do 2500 besed, v primeru, ko je besedilo kompleksnejše in zadeva specifično strokovno področje, se lahko normativ tudi zniža. Naročilo prevoda vselej planirajte tako, da boste deležni vrhunske izvedbe v dogovorjenem roku.