Izgubljeno s prevodom

Naslov enega najvidnejših filmskih izdelkov preteklega desetletja, ki je na zemljevid premikajočih se slik izstrelil tako režiserko Sofio Coppolo kot še ne dvajsetletno Scarlett Johansson, prav gotovo odpira mnogo priložnosti tudi za prevpraševanje vloge prevajalstva, pomena prevodov in njihove kakovosti. Med tem, ko se podirajo meje in trgi povezujejo, tudi podjetja razmišljajo vse bolj globalno. Prevajanje je postalo sestavni del poslovanja, saj podjetjem pomaga sporočati, se povezovati in graditi njihovo kredibilnost. Toda globalnosti navkljub, morajo le-ta svoje delovanje osmišljati vse bolj lokalno, zato bi lahko dejali, da je pomen prevajalstva danes večji kot kdajkoli.

Prav tako kot zagotovitev prevajanja, je pomembna tudi primerna izbira načina prevajanja. Četudi je strojno prevajanje zelo dostopno in ugodno in si z njim lahko hitro pomagamo pri luščenju pomena besedila, se bomo k njemu težje vračali pri prevajanju obsežnejših besedil ali korespondenc, ki niso izključno internega značaja. Spletni prevajalniki ne morejo nadomestiti človeka. Da sporočila ne bi izgubili s prevodom, prevajalsko nalogo zato prepuščamo poklicnim prevajalcem.

A tudi najboljšim prevajalcem je potrebno pred pričetkom procesa posredovati jasna navodila. Opis projekta, kakšna vsebina se prevaja ter kaj je naloga prevoda predstavljajo le nekaj ključnih informacij. Pomembno je tudi, ali bo prevod uporabljen v publikacijah, na spletni strani ali bo služil zgolj interni rabi? Kako obširno je besedilo, v katere jezike ga je potrebno prevesti, v kolikšnem času mora biti prevod pripravljen ter koliko sredstev je zanj na voljo. Z odgovori na tovrstna vprašanja bo veliko lažje izbrati primernega prevajalca oziroma prevajalsko agencijo, ki bo oziroma bodo prevod pripravili. Priporočljivo je preveriti tudi pretekle izkušnje ter se dokončno prepričati ali bo prevajalec kos svoji nalogi.  Pri tem naj bo osrednje vodilo kvaliteta. Napake v prevodu namreč lahko povzročijo velike izgube in botrujejo k izgubi zaupanja.