MEDNARODNI DAN PREVAJALCEV – 3 % POPUST ZA VSA DANAŠNJA NAROČILA

30. septembra beležimo obletnico smrti svetega Hieronima, rimskega teologa, prevajalca. Ta dan je po vsem svetu zapisan kot mednarodni dan prevajalcev. Prevajanje in tolmačenje sta pomembni dejavnosti. Ko si privoščite prevod, si privoščite dobrega. Z izborom profesionalnega prevajalca/tolmača boste razumljeni ne glede na to, kateri jezik govorite.

Slavno delo svetega Hieronima je prevod Svetega pisma v latinski jezik, ki ga poznamo pod imenom Vulgata. To sicer ni bil prvi tovrstni prevod, saj so pred tem že obstajali drugi, vendar jih je s svojo kakovostjo postopoma povsem zasenčil.

Na svetu obstaja skoraj 7000 jezikov. Komaj tretjina jih ima tudi svojo pisavo. Prevajalstvo kot poklic – tako v govorjeni kot pisani različici – sega v zgodovino skorajda tako daleč kot zgodovina posameznega jezika; prva potreba po tolmačih je nastala s prvo interakcijo med plemeni.

Prevajalski strokovnjaki predstavljajo ključno vlogo na mnogih področjih človekovega delovanja. Pri trgovanju, diplomaciji, mednarodnem sodelovanju, v znanosti, na področju izobraževanja … Nenazadnje so ključni člen pri globalizaciji. Vse te aktivnosti zahtevajo zanesljivo storitev strokovnjaka. Le kakšna bi bila usoda zgoraj naštetega brez profesionalnih prevajalcev?

Ljudje vse prevečkrat sklepamo, da lahko vsakdo, ki pozna dva jezika, uspešno tolmači ali prevaja. Seveda je to daleč od resnice. Medtem ko so bilingvisti sposobni uspešno prevajati posamezne besede in besedne zveze, se povzemanje celotnega izvornega sporočila v tujem jeziku nemalokrat izkaže za polomijo. Prevajalci in tolmači so ustvarjalci komunikacije. Njihova naloga je omogočiti ljudem z različnih koncev sveta in z različnih govornih področij komunicirati in sodelovati med seboj.

Zahteve, ki jih morajo profesionalni prevajalci izpolnjevati, so enake ne glede na jezik. Kaj lahko naše stranke pričakujejo od naših prevajalcev in tolmačev?

– Poglobljeno znanje obeh jezikov, kar pomeni, da so sposobni povzeti popolno sporočilo besedila z vsemi morebitnimi pomenskimi odtenki.
– Vsebinsko oblikovanje besedila, kar pomeni, da se prevod ujema z izvirnikom ter da je jasen in tekoč.
– Ponos pri svojem delu, kar pomeni, da so odličnost, kakovost in držanje rokov njihova osnovna načela.
– Visoki standardi, kar pomeni, da se nenehno izobražujejo v svojem jeziku in na področju, za katerega so specializirani, ter se na ta način neprestano izboljšujejo.
– Zavedanje, kako pomembna je ustreznost in pravilnost prevedenega, kar pomeni, da bodo raziskali področja, za katera niso specializirani.
– Sprejemanje dejstva, da ne vedo vsega, kar pomeni, da vedno stremijo k nadgrajevanju in razvoju svojega znanja.

Prevajanje in tolmačenje sta pomembni dejavnosti. Ko si privoščite prevod, si privoščite dobrega. Z izborom profesionalnega prevajalca/tolmača boste razumljeni ne glede na to, kateri jezik govorite.