Bodoči prevajalci na praktičnem uvajanju

V poletnem junijskem času so prostore prevajalskega podjetja Alkemist že tradicionalno zapolnili študenti prevajalstva, ki na praktičnem izpopolnjevanju skupaj z mentorjem Mihom Maranškom spoznavajo prevajalski poklic, kot tudi specifična prevajalska orodja, s katerimi se pri prevajanju besedil vsakodnevno srečujemo. S pripravo lastnih prevodov mladi prevajalci pridobivajo koristne nasvete in napotke, ki jim bodo v pomoč tudi pri nadaljevanju študijske in poklicne poti.

O praktičnem uvajanju nam je več zaupal mentor in vodja prevajalcev v prevajalskem podjetju Alkemist, Miha Maranšek.

01. Kot mentor ste študentom prevajalstva lahko v veliko pomoč. Kakšna je vaša vloga?

Zavedam se, da za  bodočega prevajalca po končanem študiju vstop na poklicno pot ni enostaven, zato želim mladim  jezikoslovcem pri tem pomagati. Želim jih seznaniti in pripraviti na delo v prevajalskem podjetju. Učim jih uporabljati prevajalska orodja, kot sta Trados in MemoQ, ter jim na takšen način omogočim seznanitev s standardi v prevajalskem poklicu. Praktikante prav tako preizkušam pri prevajanju besedil iz različnih področij ter jih pri tem usmerjam.  

02. Zakaj so tovrstna praktična usposabljanja koristna?

Dobra so predvsem zato, ker se lahko bodoči prevajalec seznani s segmentom, ki na fakulteti ni tako izpostavljen. Govorim seveda o praktičnem izpopolnjevanju.  Študenti ne samo, da spoznavajo svoj poklic, marveč iz prve roke okušajo organizacijo oziroma  procese dela v prevajalskem podjetju ter odgovornost, ki jo delo za naročnike prinaša. 

03. Kaj lahko mladi prevajalci od tovrstnih izobraževanj odnesejo?

Prevajalci tekom praktičnega izpopolnjevanja odnesejo nemalo koristnih napotkov in informacij, ki jih lahko s pridom izkoriščajo pri nadaljevanju svojega študija. Sam dajem pri svojem delu veliko poudarka na zbiranje relevantnih informacij, ki lahko močno skrajšajo potek dela, načine, kako tovrstne informacije najti ter do njih dostopati, pa z veseljem delim z mladimi praktikanti.