Prevajanje literarnih del

Profesor Rainer Schulte, soustanovitelj Združenja ameriških književnih prevajalcev (ALTA) je nekoč zapisal, da prevajanje literarnih del povezuje različne kulture ter pospešuje razumevanje sveta izven okvirov nacionalnih meja. Tekom literarnega prevajanja se pred bralcem razgrne duša nepoznane kulture, ki jo prevajalec riše v novem jezikovnem okolju s povsem drugim jezikom.

Vsak pisec se ponaša z značilnim stilom in literarnim tonom, zgodbo, ki jo želi deliti z drugim predstavi na samosvoj in sebi lasten način. Prav zato je prevajanje literarnih del je izredno občutljivo opravilo, saj je potrebno avtorjeve misli dosledno ponesti v novo kulturno in jezikovno okolje, ohraniti njegov pripovedni slog, njegov glas, a delo navkljub temu narediti razumljivo za bralce z drugačnimi izkustvi, znanji in predstavami.

Dobesedno prevajanje literarnih del ob prenosu v drugo kulturno okolje morda ni najbolj primerna izbira, saj se lahko pri tovrstnem početju pojavi veliko nejasnosti, specifičnosti, ki so značilne samo za nekatere narode, pri posploševanju in opiranju na splošno znanje ideje pa lahko nasprotno povsem ohromimo avtorja, njegove ideje in slog.

Kako pri prevodu literature poiskati kompromis?

S tem vprašanjem se pred zadano nalogo bržčas ukvarja vsak literarni prevajalec. Prevajanje literarnih del zahteva veliko več kot odlično jezikovno znanje. Prevod mora bralcu uspešno predočiti kulturo, ki je ne pozna, ohraniti mora razumljivo vsebino in pri tem ne sme zanemariti edinstvenosti izvirnika. Prevajalec mora nekje kulturne razlike zanemariti, uporabiti značilnosti jezika, v katerega prevaja, drugod pa si bralci ohranitve kulturnih specifičnosti vpričo spoznavanja razlik, želimo. V kolikor so te nejasne in v izvirniku neobrazložene, za popolno razumevanje in dojemanje sporočila dela v prevodih zahtevajo podrobnejše opise.

Na prevajanje literarnih del  znatno vplivajo tudi žanri. Ti v bralcu vzbujajo različna čustva in odzive, kot so smeh, strah, napetost, jezo. Dobro prevajanje literarnih del se mora čim bolj približati izvirniku, saj je s tem moč ohraniti sporočilnost dela. Na slednje je še posebej občutljiva poezija, kjer je veliko pomenov odvisnih od stilskih sredstev.

Predstavili smo zgolj nekatere izmed ključnih dejavnikov, ki jih je pri prevajanju literature potrebno upoštevati. Ob tem se vselej pojavljajo vprašanja, kako svoboden je lahko prevajalec? Odločitve o tem, kaj se pri prevodu sme izpustiti in česa ne, niso enostavne, saj lahko vplivajo na dojemanje zgodbe, zato je literarni prevajalec vseskozi prisiljen hoditi po robu.

I Heart Books Center