Prevajanje knjig

Za avtorje, ki želijo svoje knjižno delo ponesti v svet, izdaja knjige v enem jeziku ni več dovolj. Z globalnim trgom, širokopasovnim internetom, tehnološkimi igračami ter razmeroma nizkimi stroški digitalizacije knjig, so se pisateljem, novinarjem in akademikom odprle številne nove priložnosti, ki jim omogočajo branost s strani mednarodnega občinstva na najrazličnejših predelih sveta. Ključno pri tem je, da svoja besedila približajo bralstvu ter poskrbijo, da so razumljeni. Prevajanje knjig je za zagotovitev širokega občinstva tako ključnega pomena.

V Alkemistu se ponašamo z bogatimi izkušnjami pri prevajanju leposlovnih, znanstvenih, duhovnih, tehničnih ter drugih vrst besedil, ki jih lahko s pomočjo 577 prevajalcev ponesemo v 110 različnih svetovnih jezikov. Kot hitro rastoča prevajalska agencija, ki je prisotna na različnih tržiščih,  razumemo pomen brezhibnosti pri sporazumevanju. Veliko pozornosti zato namenjamo vsakemu jezikovnemu projektu, ki se ga lotimo ter tako nenehno težimo k pripravi prvovrstnih prevodov. Prevajanje knjig vselej podkrepimo s številnimi pregledi in korekturami ter poskrbimo za slovnično brezhibnost ter okoljsko pogojenost.

Tako obsežni prevajalski projekti zahtevajo veliko pozornosti in zbranosti, zato je potrebno proces primerno zastaviti. Vsako pripravo knjižnega  prevoda pričnemo s temeljito analizo vsebine ter proučimo njeno obsežnost. Na podlagi zbranih ugotovitev angažiramo najprimernejše prevajalce, ki lahko z dolgoletnimi izkušnjami z želenega področja prevajanja ugodijo vsem zahtevam. V prevajalski agenciji Alkemist poskrbimo, da z vami tesno sodelujejo skozi celoten proces prevajanja ter vaše ideje uspešno prenesejo v enega ali več ciljnih jezikov. Zavedamo se, da prevajanje knjig ne zadeva zgolj pravilne slovnične rabe, marveč za zagotavljanje najboljše bralske izkušnje zahteva tudi zajemanje pisateljevih emocij, ubranega tona pripovedovanja, pomenskih značilnosti ter nenazadnje pretočnost besedila. Ker želimo, da pri nastajanju prevoda sodelujete tudi sami, vas skupaj z vašimi vsebinskimi idejami vanj neposredno vključimo, s čimer lahko spremljate proces ter beležite njegov napredek.