Jezikoslovec sem, kaj zdaj?

V otroštvu si prepogibal/-a liste papirja ter ustvarjal/-a svoje prvo knjižno delo, užival/-a v tujejezičnih animirankah ter se v šoli navduševal nad jeziki. V mladosti si začel/-a odkrivati različne kulture, pričel/-a potovati in jih spoznavati, uriti svoje jezikovne veščine ter jih s pridom uporabljati. Na pomembni prelomnici v življenju si se odločil/-a za jezikovni študij in se kot izobraženi/-a jezikoslovec/-ka znašel/-a pred večnim vprašanjem kje in kako začeti?

Četudi vaša pot do izobraženega jezikoslovca ni ravno takšna, je prav gotovo takšen njen zaključek. Kakšne zaposlitvene možnosti imam kot jezikoslovec? Kje se lahko zaposlim in kje poiščem delo? Poglejmo nekaj možnosti.

1. Pisec besedil

Časopisne hiše, domači in tuji spletni portali vseskozi ustvarjajo vsebine za svoje bralce. Preizkusi se še sam, jezikoslovno zaledje je prav gotovo lahko tvoja prednost.

2. Urednik

Urejanje vsebin za časopise, revije, spletne strani ali agencije. Kjerkoli delujejo pisci, živi tudi potreba po urejanju besedil ter z njo skrb, da dobi besedilo, namenjeno objavi, ustrezno obliko.

3. Pisec govorov

Če ste se tekom študija odlikovali v verbalni komunikaciji, je pisanje govorov za politike, državne uradnike ali podjetnike prav gotovo ena izmed rešitev.

4. Tolmač

Za opravljanje tolmaškega poklica moraš tekoče govoriti vsaj dva jezika, razviti pa moraš tudi sposobnost hitrega prenašanja pomenov in govorčevih idej. Kot tolmač se boš najpogosteje srečeval s simultano in konsekutivno obliko tolmačenja. Pri prvi je prisotna tolmaška tehnologija, tolmačenje pa poteka vzporedno, pri konsekutivnem tolmačenju pa je potrebno upoštevati tudi časovni zamik. Kot tolmač lahko delaš v najrazličnejših strokah: poslovanje, medicina, izobraževanje, pravo itd.

5. Prevajalec

Tako kot tolmač, mora tudi prevajalec poznati vsaj dva tuja jezika, v katera oziroma iz katerih lahko prevaja. Če je tolmačeva dolžnost ustno prenašati pomene, prevajalec pomene beleži pisno, pri tem pa mora ohranjati vse lastnosti izvirnika.

5. Tekstopisec

Vloga tekstopisca je podobna piscu besedil, le da tekstopisci vsebine navadno pripravljajo za podjetja. Govora je o tehničnih besedilih, marketinških besedilih ali publikacijah, kot so brošure, navodila ipd.

6. Učitelj tujih jezikov

V Sloveniji se z učenjem tujih jezikov srečamo že v osnovnih šolah, tako se na določenih predelih države učimo jezika narodnih manjšin, v učnem programu pa je tudi obvezno učenje angleščine. V srednjih šolah se izbor še nekoliko razširi, saj imamo v sklopu izbirnih predmetov moč spoznati tudi druge tuje jezike. Kot jezikoslovec se tako lahko specializiraš tudi za poučevanje jezikov.

7. Tečaj tujih jezikov

Tečajnike, tako mlade kot stare, lahko poučuješ različne jezike. Veliko je jezikovnih šol, ki organizirajo tečaje tujih jezikov in kjer je moč poiskati delo, organizacije tečajev pa se lahko lotiš tudi sam. Razmišljaj o tečajih različnih namembnosti, pripraviš lahko tečaj za poslovno rabo jezika, splošno rabo jezika ne pozabi pa tudi na različne težavnostne stopnje.

8. Nosilec inštrukcij

Učencem, dijakom in študentom, ki jim jeziki povzročajo preglavice, lahko pomagaš z intšruiranjem, naj gre za utrjevanje znanja ali razrešitev nejasnosti. Na podlagi programa, ki ti ga predloži kandidat, pripraviš učni potek ter mu/ji pomagaš osvojiti potrebno znanje.