Vejica pred d.d. ali d.o.o.?

Ali med imenom podjetja ter oznakami, kot so d.d., d.o.o., s.p. stoji vejica ali ne, predstavlja eno najpogostejših dilem v poslovni komunikaciji. Opažamo lahko, da je omenjeni zapis velikokrat zabeležen brez vejice, žal pa so podjetja tudi tako registrirana. Toda registrirani zapis je pomemben le za račune in dokumentacijo, ki jo pregleduje Davčna uprava RS. 

Vejico pred in za d. d. je potrebno postaviti, ker gre za vrinjeni polstavek. Družba Unior, delniška družba, je letos … Verjetno se vsi spomnimo oguljenega šolskega primera: France Prešeren, naš največji pesnik, se je rodil v Vrbi.  Primera sta analogna.

Primer:

Organon, delniška družba, je gorenjskim študentom in slovenščini prijazna časopisna hiša.
Lektoriranje, družba z omejeno odgovornostjo, s polno odgovornostjo lektorira tudi seminarske naloge.

ALI

Organon, d. d., je gorenjskim študentom in slovenščini prijazna časopisna hiša.
Lektoriranje, d. o. o., s polno odgovornostjo lektorira tudi seminarske naloge.

Kot ste že sami opazili, stoji presledek tudi za vsako piko, ki krajša besedno zvezo delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo. Presledek vključimo zato, ker pika označuje krajšavo besede in ne sklopa. Pri tem je pravilno tudi, da je za prvo piko presledek, za drugo pa ne, ker ji sledi vejica.