Kako pravilno zapisati datum?

Dneve razkazuje, tedne zaključuje, mesece obrne, čez leto jih spet vrne.* Kaj je to? Uganili ste, koledarZ njegovo pomočjo beležimo leta, jih razdelimo na mesece, štejemo dneve ali jih razvrščamo na enote, datume.Ker slovenščina pri zapisovanju datumov pozna določena pravila, poglejmo, kako jih pravilno beležiti.  

 

Datumi v slovenskem jeziku

 

V slovenskem jeziku lahko datum zapišemo v treh oblikah:

1. 19. 7. 2014
2. 19. julij 2014
3. 19. julija 2014

Morda smo se v vsakdanji rabi navadili datume zapisovati tudi tako, kot kažeta sledeča primera: 19.7.2014 oziroma 19.07.2014; pa vendar sta obe obliki napačni. Slovenski pravopis veli, da je pika levostično ločilo, kar pomeni, da se mora ločilo držati besedila oziroma številk, na katere se nanaša, za levostičnim ločilom pa obvezno sledi presledek. Zapis, kjer pri številih, manjših od 10, dodajamo ničle, uporabljamo zgolj pri izpolnjevanju obrazcev ali katerih drugih uradnih dokumentov, kjer sta za vnos datuma namenjeni dve polji. S pripisom ničle se tako izognemo morebitnim ponaredbam ali pomotam, ki lahko nastopijo tekom procesa.

 

Zapis meseca z besedo ohranja nestično piko po številki na kar moramo biti še posebej pozorni v urejevalnikih besedil, ki nam vselej ponujajo zapis meseca z veliko začetnico, kar v slovenščini velja za nepravilno rabo. Zapis meseca z besedo vključuje presledek za piko in malo začetnico.

 

V primeru, ko želimo jasno določiti tudi dan dogajanja  ter poleg datuma pripisati tudi dan v tednu, denimo v soboto, 19. julija 2014, moramo datum, ki sledi imenu dneva, obvezno ločiti z vejico.

 

Za konec pa smo za vas pripravili še kratek izziv :).

 

Kateri datum je torej danes?

 

*Uganka je avtorsko delo Zvezdane Majhen.