Vsebine, namenjene prevajanju, naj bodo slednjemu tudi prilagojene

Če pripravljate vsebine, ki jih nameravate prevesti v tuj jezik, je priporočljivo, da jih za prevajanje tudi spišete. Kaj to pomeni? Obstajajo ukrepi ki jih pisci lahko upoštevajo pri delu, z njimi pa povečajo učinkovitost prevodov, proces pohitrijo ter znižajo stroške. Ti ukrepi so še posebej priporočljivi pri pisanju tehničnih besedil, denimo navodil za uporabo, saj je z njimi moč prevajalcu ali prevajalniku učinkovito olajšali delo. Pisanje za kasnejše prevajanje s poenostavljanjem konteksta in strukture besedila povečujejo razumljivost, s tem pa  zmanjšujejo tudi možnost napačnega dojemanja. Nikakor pa ga ne smemo razumeti kot prisilne spremembe sloga, nad čimer bi lahko marsikateri pisci vihali nosove, marveč kot optimizacijo vsebin za prevajanje, kar s pohitritvijo procesov dolgoročno koristi vsem. Poglejmo, za katere ukrepe gre:

1. Stavčna struktura

Stavki naj bodo kratki in enostavni. Na ta način je moč zmanjšati število uporabljenih besed v besedilu, s tem pa znižati ceno prevoda. Kratki stavki v postavljenih oglasih, brošurah ali drugih tiskovinah odpirajo tudi več prostega prostora morebitnemu količinskemu povečanju besedila v ciljnem jeziku.

2. Stavčni slog

Kar želite povedati, povejte kar se da jasno in enostavno. Vaše misli naj bodo razumljive in izražene v sedanjiku, vaši odstavki pa naj bodo kratki. Vsebine bo na ta način lažje prevesti ter jih prilagoditi ciljnemu trgu.

3. Premišljena izbira besed

Uporabite jasne besede. Izogibajte se žargonu, slengu, idomom in regionalnim izrazom, ki bi lahko povzročili ali spodbudili napake v pozneje pripravljenem prevodu.

4. Organiziranost vsebin

Vsebine si morajo slediti v logičnem sosledju in se med seboj primerno dopolnjevati. Ohranjati morajo tudi konsistentnost, v primeru, ko je potrebno vanje vključiti tudi zapletenejše izraze, pa je priporočljivo pripraviti terminološki slovar, ki bo prevajalcu pomagal pri prevajanju.